Tình huống thương lượng giá bằng tiếng anh trong xuất nhập khẩu


Sau khi bạn đã gửi bảng giá trong Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Tình huống chào hàng (P2), khách hàng sẽ có sự cân nhắc muốn hỏi rõ hơn về giá. Trong quá trình thương lượng giá, bên nào cũng muốn đạt được mức lợi ích tối đa. Và đây là lúc bạn thể hiện khả năng tiếng anh giao tiếp xuất nhập khẩu thành thạo. Bạn hãy cùng Aroma – Tiếng anh cho người đi làm theo dõi “Tình huống thương lượng giá bằng tiếng anh trong xuất nhập khẩu” nhé!

Tinh-huong-thuong-luong-gia-bang-tieng-anh-trong-xuat-nhap-khau

Tình huống thương lượng giá bằng tiếng anh trong xuất nhập khẩu

A: How much are you asking for me?

Các anh đưa ra yêu cầu giá bao nhiêu?

B: We can quote you a price of 70 dollars per dozen.

Chúng tôi có thể chào giá cho các cô mức 70 đô-la cho mỗi tá sản phẩm.

A: Would you consider making us a more favorable offer?

Anh có thể đưa ra cho chúng tôi mức giá ưu đãi hơn không?

B: It depends on the quantity you would like to order.

Điều đó phụ thuộc vào số lượng các cô đặt hàng nữa ạ.

A: If you can give us  10% discount, we have in mind an order for 1000 dozen of this product.

Nếu anh có thể chiết khấu cho chúng tôi 10%, chúng tôi sẽ xem xét đặt 1000 tá với sản phẩm này.

B: We appriciate the large order that you would give us, but the discount you suggested is beyond our reach.

Chúng tôi rất trân trọng đơn hàng lớn mà cô vừa đưa ra cho chúng tôi, nhưng chiết khấu mà cô đề nghị vượt quá khả năng của chúng tôi rồi ạ.

A: But the price you offer is rather high.

Nhưng giá mà anh đề xuất khá cao đấy.

B: A 7% discount is the best we can offer you. In fact, our products are the most suitable for your market. Would you please think about the benefit you will get?

Mức chiết khấu 7% là mức tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra cho các cô. Trong thực tế, các sản phẩm của chúng tôi là thích hợp nhất cho thị trường của các cô đấy. Cô hãy suy nghĩ về lợi ích mà các cô sẽ nhận được ạ.

A: Well. Let us think about it.

Ồ. Anh hãy để chúng tôi suy nghĩ về điều đó đã nhé!

Trong “Tình huống thương lượng giá bằng tiếng anh trong xuất nhập khẩu”, bạn cũng thấy sự khéo léo của nhân viên xuất nhập khẩu rồi đấy. Sự thể hiện uy tín và năng lực doanh nghiệp cũng như chất lượng sản phẩm sẽ đem lại cho bạn sức mạnh thương lượng tốt hơn.

Sử dụng tiếng anh trong xuất nhập khẩu không quá khó nhưng cũng đòi hỏi bạn cần vận dụng một chút các kỹ năng và kiến thức giao tiếp xã hội để đem lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Bạn hãy theo dõi và đón xem các bài học bổ ích tiếp theo của Aroma – Tiếng anh cho người đi làm nhé! Chắc chắn bạn sẽ cải thiện được kỹ năng và kiến thức tiếng anh rất tốt đấy!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *