Học tiếng anh xuất nhập khẩu qua tình huống gặp gỡ khách hàng lần đầu


Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng, việc giới thiệu thông tin về công ty và chào hàng mà công ty cung cấp nằm trong danh sách các công việc thường xuyên của nhân viên xuất nhập khẩu. Vì vậy, hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu về học tiếng anh xuất nhập khẩu qua tình huống gặp gỡ khách hàng lần đầu để có sự chuẩn bị tốt nhất nhé.

Hoc-tieng-anh-xuatnhap-khau-qua-tinh-huong-gap-go-khach-hang-lan-dau

Học tiếng anh xuất nhập khẩu qua tình huống gặp gỡ khách hàng lần đầu

A: How do you do, Mr. Brown? My name is Susan Lai. I am the representative of ABC Company. Here is my name card.

Xin chào ông Brown. Tên của tôi là Susan Lai. Tôi là người đại diện của công ty ABC. Đây là danh thiếp của tôi.

B: Nice to meet you, Miss Lai. What can I do for you?

Rất hân hạnh được gặp cô, cô Lai. Tôi có thể giúp gì cho cô?

A: We deal in leather goods, such as glovers, suitcases and handbags. I am here to see whether we can build up our business.

Chúng tôi chuyên kinh doanh các mặc hàng da như găng tay, vali và túi xách. Tôi đến đây để xem liệu chúng ta có thể thiết lập quan hệ kinh doanh được không.

B: Can you tell me the background of your company?

Cô có thể nói cho tôi biết sơ qua về công ty của cô được không?

A: Of course. We have three hundred employees who work in 15 production lines in Shenzhen. Our products have enjoyed successful sales wherever they have been introduced.

Tất nhiên rồi. Chúng tôi có ba trăm nhân viên làm việc tring 15 dây chuyền sản xuất tại Thẩm Quyến. Các sản phẩm của chúng tôi đều bán rất tốt tại bất cứ nơi nào chúng được giới thiệu.

B: Do you have any catalogues?

Cô có bất kỳ cuốn danh mục sản phẩm nào không?

A: Yes, here they are.

Có, chúng đây ạ.

B: Thank you. Does this show the full range?

Cảm ơn cô. Trong cuốn này có giới thiệu toàn bộ mặt hàng đúng không?

A: No. We have hundred of items, but these are the lists of the most popular ones.

Dạ không. Chúng tôi có hàng trăm mặt hàng nhưng trong cuốn đó có danh sách các mặt hàng phổ biến nhất

 B: Well, I think I need some time to look at these catalogues. I’ll call you as soon as I have made a decision.

Ồ, tôi nghĩ tôi cần chút thời gian để xem những cuốn danh mục sản phẩm này. Tôi sẽ gọi cho cô ngay khi tôi đưa ra quyết định

A: All right. We will looking forward to receiving your order.

Vâng. Chúng tôi sẽ chờ nhận đơn đặt hàng của ông.

Học tiếng anh xuất nhập khẩu qua tình huống gặp gỡ khách hàng lần đầu sẽ dễ dàng được áp dụng thông qua trong những cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng hoặc gặp gỡ đối tác của phòng mua. Bạn có thể vận dụng với các cấu trúc câu tương đương nhằm tạo sự linh hoạt trong giao tiếp.

Chúc bạn thành công với học tiếng anh xuất nhập khẩu!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *