Tình huống vận chuyển ôtô – Tiếng anh chuyên ngành cơ khí


Vận chuyển các phương tiện cỡ lớn như ôtô, máy bay, xe tải để giao cho khách hàng hoặc phục vụ cho khách hàng có mục đích du lịch rất thường xuyên xảy ra tại các hãng vẫn chuyển và công ty cơ khí liên kết. Hôm nay, bạn hãy cùng tìm hiểu tình huống vận chuyển ôtô – Tiếng anh chuyên ngành cơ khí nhé.

Tinh-huong-van-chuyen-oto-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi

Tình huống vận chuyển ôtô – Tiếng anh chuyên ngành cơ khí

A custommer wants to transport his car onto a car ferry. You listen to his phone conversation with the sales staff of the ferry company.

Một khách hàng muốn vận chuyển chiếc xe ôtô của anh ấy bằng phà ôtô. Bạn hãy lắng nghe cuộc nói chuyện của anh ấy ới nhân viên kinh doanh của công ty phà nhé!

A: Delta Ferry. This is Sales Service, Julia speaking. How can I help you?

Công ty phà Delta xin nghe. Đây là phòng Dịch vụ kinh kinh doanh, Julia đang nghe ạ. Tôi có thể giúp gì cho anh/chị?

B: Oh, hello. Do you transport a car by ferry?

Ồ, xin chào. Bên chị có vận chuyển ôtô bằng phà không?

A: Yes, of course. How wide is your van?

Vâng, tất nhiên rồi. Xe ôtô của anh rộng bao nhiêu?

B: It’s just under 1.9 metres wide.

Nó chỉ rộng dưới 1.9 mét thôi.

A: Ok, that’s fine. The viehicle must not be wider than 2 metres.

Thật tốt. Xe tải phải có chiều rộng không quá 2 mét.

B: Great.

Tuyệt.

A: How long is it?

Nó dài bao nhiêu?

B: It’s exactly 7 metres long.

Chính xác là nó dài 7 mét.

A: Please measure it again carefully. It must not be longer than 7 metres.

Anh hãy đo lại một cách cẩn thận nhé. Nó không được dài quá 7 mét đâu đấy.

B: Ok, I’ll do that and get back to you.

Được thôi, tôi sẽ làm điều đó và báo lại bên chị sau.

A: How high is it?

Nó cao bao nhiêu?

B: It’s just over 3.2 metres high, including the bicycles.

Nó chỉ cao hơn 3.2 mét, đã bao gồm những chiếc xe đạp.

A: Mm, that’s too high. The vehicle must not be higher 2.9 metres.

Hừm, quá cao rồi đấy. Xe tải không cao hơn 2.9 mét đâu.

B: Ok, I’ll take the bike off.

Được thôi, tôi sẽ bỏ cái xe đạp ra.

A: Where is your car?

Xe ôtô của anh đang ở đâu rồi?

B: It’s on Z port.

Nó đang ở cảng Z.

A: Where will it be transported?

Nó sẽ được chuyển đến đâu?

B: Port of Aegean.

Cảng ở biển Aegean.

A: Ok, what time will you dive your car to us?

Vâng, mấy giờ anh sẽ lái xe đến chỗ chúng tôi?

B: At 3 this afternoon.

Khoảng 3 giờ chiều nay nhé.

A: Ok, can I have your information?

Vâng, Anh để lại thông tin nhé!

B: I’m Tom. My mobile phone number is 1551777845. How long do you transport?

Tôi là Tom. Số điện thoại của tôi là 1551777845. Các chị sẽ vận chuyển hết bao lâu?

A: It spends 5 – 7 days.

Tốn khoảng 5 – 7 ngày ạ.

B: Ok. Bye.

Ok. Tạm biệt.

B: Bye, Tom.

Tạm biệt anh, Tom.

Tình huống vận chuyển ôtô – Tiếng anh chuyên ngành cơ khí khá đơn giản để bạn có thể tìm hiểu. Bạn hãy vận dụng các mẫu câu và từ vựng liên quan để thực hiện giao tiếp tiếng anh chuyên ngành cơ khí thật tốt nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *