Giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh về bơi lội, xem phim, bóng chày


Bơi lội, xem phim, bóng chày, bóng đá, điền kinh là những sở thích của nhiều người. Niềm yêu thích đó có thể được khởi nguồn và vun đắp ngay từ khi bạn còn nhỏ. Vậy nếu bạn có các sở thích này, bạn có tự tin giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh? Hãy cùng aroma tìm hiểu bài viết về các sở thích bơi lội, xem phim, bóng chày nhé!

Gioi-thieu-so-thich-bang-tieng-anh-ve-boi-loi-xem-phim-bong-chay

Bài viết giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh về bơi lội, xem phim, bóng chày

In my life, I had a lot of things to do and enjoy. According to my life beside the ordinary tasks that anyone does, I have several pastimes. Among these one is swimming, watching movies with my parents and playing baseball.

Swimming I use it to keep my body in good condition and get muscular endurance. The hobby of watching movies with my parents is fun and we talked and shared the evening opining about the best movie we saw.

Baseball is a pastime that was implemented since my fourth year old by my dad and I never stopped practicing. My favourite pastime is the baseball, because I can showw my tatent playing this sport. The baseball is a sport that depends about ability and mind control. Anyone can have the tools to be the best players of ever, but if the person doesn’t have mind or self-control any couldn’t try to play this sport. The basebell have a roll in my life and that role represent my respect on the field. The respect that I purpose being a great catcher, everybody knows when I’m in there I the back of the homeplate doing my work, the work than anyone can’t do better than me, peotect and command my team. In my life this activity is so important, because my position in the game describle myself equal than me in the outside. Each people determine his position by his ability but the catcher position that if you want to play it any might to be a leader just only to could try it.

Bài dịch:

Trong cuộc đời tôi, tôi có rất nhiều thứ để làm và yêu thích. Trong cuộc sống của tôi, bên cạnh những nhiệm vụ bình thường mà bất cứ ai phải làm, tôi có vài trò thú vui. Trong số này có bơi lội, xem phim với bố mẹ và chơi bóng chày.

Với bơi lội, tôi sử dụng nó để giữ cho cơ thể ở trong tình trạng tốt và tăng cường sự dẻo dai. Sở thích xem phim với bố mẹ tôi rất vui và chúng tôi đã nói chuyện và chia sẻ ý kiến về những bộ phim hay nhất mà chúng tôi đã xem.

Bóng chày là một thú vui được bổ sung từ năm tôi bốn tuổi bởi cha tôi và tôi không bao giờ ngừng tập luyện. Thú vui yêu thích của tôi là bóng chày, bởi vì tôi có thể thể hiện khả năng thiên bẩm khi chơi môn thể thao này. Bóng chày là môn thể thao phụ thuộc vào năng lực và khả năng kiểm soát tâm trí. Bất cứ ai cũng có thể có các công cụ để trở thành những người chơi giỏi nhất từ ​​trước đến giờ, nhưng nếu người đó không có trí óc hoặc khả năng tự kiểm soát thì không thể chơi môn thể thao này. Bóng chày có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi và vai trò đó đại diện cho sự tôn trọng của tôi trên sân. Sự tôn trọng mà tôi hướng đến là một người bắt bóng tuyệt vời, mọi người đều biết khi tôi ở đó, mặt sau của tấm bảng phân công công việc của tôi, công việc hơn bất cứ ai không thể làm tốt hơn tôi, khoe khoang và chỉ huy nhóm của tôi. Trong cuộc sống của tôi, hoạt động này rất quan trọng, bởi vì vị trí của tôi trong trò chơi khốc liệt hơn tôi ở bên ngoài. Mỗi người xác định vị trí của mình bằng khả năng của mình nhưng vị trí bắt bóng mà nếu bạn muốn chơi nó thì có thể là một người lãnh đạo chỉ để thử nó.

Với bài viết giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh về bơi lội, xem phim, bóng chày trên đây, aroma mong muốn gửi đến bạn một đoạn văn hay và ý nghĩa. Qua đó, bạn có thể thực hành tiếng Anh của bản thân từ những điều đơn giản, gần gũi nhất.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *