Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh đơn giản


Đọc sách đem đến cho con người sự thoải mái, tiếp cận tri thức và cải thiện nhiều kỹ năng. Sách không chỉ là vật vô tri vô giác mà còn là người bạn thân thiết khi bạn cảm thấy cô đơn hoặc cần hỗ trợ. Bài viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh đơn giản sau đây sẽ giúp bạn và nhiều người khác hiểu thêm về điều đó.

 Viet-ve-so-thich-doc-sach-bang-tieng-anh-don-gian

Bài viết về sở thích bằng tiếng Anh đơn giản

I am reading in class fourth grade. My family wants to give me a quality education.  It is a demanding job and needs a lot of struggle/ study. However, good education is compulsory for each and every student. Therefore, I determined to achieve this goal. Now, I am reading books in my free time. It increases the vocabulary and general knowledge of students. Book is the best friend of loneliness. It makes me aware with the whole world without any expenditure. Now, I have full ingress over the general knowledge. It will prove better for me in my future competitive examinations.

My hobby is books reading. I read news, story books apart from syllabi books and novels. It has many advantages and no disadvantage. Before this practice, I was weak in reading and dictation. Most of the days I was ashamed in front of my class-fellow.  My parents and teachers always used to force me for improvement of my reading and dictation. They pushed me towards a health hobby. My hobby enhanced my reading and dictation capability. My hobby gives me knowledge. Now, I am feeling happy and honor in front of my class-fellow. I spent my free time in books reading.

Bài dịch:

Tôi đọc sách từ năm lớp bốn. Gia đình tôi muốn cung cấp cho tôi sự giáo dục chất lượng. Đó là một công việc cần thiết và cần rất nhiều cuộc tranh luận/ nghiên cứu. Tuy nhiên, giáo dục tốt là điều bắt buộc đối với mỗi học sinh. Do đó, tôi quyết tâm đạt được mục tiêu này. Bây giờ, tôi đang đọc sách trong thời gian rảnh. Nó làm tăng vốn từ vựng và kiến thức chung của học sinh. Sách là người bạn tốt nhất của sự cô đơn. Nó làm cho tôi nhận thức được với toàn thế giới mà không có bất kỳ sự hoang phí nào. Bây giờ, tôi đã có kiến thức chung. Nó sẽ chứng tỏ tốt hơn với tôi ở  các kỳ thi trong tương lai.

Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi đọc tin tức, sách truyện ngoài sách giáo khoa và tiểu thuyết. Nó có nhiều ưu điểm và không có bất kỳ nhược điểm nào. Trước khi thực hiện điều này, tôi đã yếu về đọc sách và đọc chính tả. Hầu hết, tôi thường xấu hổ trước mặt bạn học của mình. Cha mẹ và giáo viên của tôi đã từng tạo áp lực để tôi cải thiện việc đọc sách và đọc chính tả. Họ hướng tôi đến một sở thích lành mạnh. Sở thích của tôi tăng cường khả năng đọc sách và đọc chính tả. Sở thích mang lại cho tôi kiến thức. Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào trước bạn học. Tôi đã dành thời gian rảnh để đọc sách.

Có lẽ đọc sách là sở thích thông dụng nhất mà nhiều người đều công nhận lợi ích của nó. Người bạn trong bài viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh trên đây như một minh chứng rõ nét. Còn bạn thì sao? Bạn có sở thích này? Hãy thể hiện suy nghĩ đó và nói về sở thích bằng tiếng Anh với aroma nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *