Đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích làm vườn


Với đề bài viết một đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích, bạn có rất nhiều chọn lựa làm chủ đề bài viết của mình, từ những sở thích phổ biến cho đến những sở thích độc đáo hơn. Aroma giới thiệu một sở thích khá lạ nhưng rất thú vị mà bạn có thể tham khảo, đó là sở thích làm vườn:

sở thích bằng tiếng anh

BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH LÀM VƯỜN

Hobby is something which we enjoy doing. One of the favourite things that I enjoy doing is gardening. I like the joy of beholding a blooming garden and green plants at home. Therefore, it has become my hobby now.

With my mother’s help, I have managed to maintain a small garden in our house. It has a green carpet of velvet grass and a small trimmed hedge growing around it.

We have also prepared flowerbeds in which we have planted a few rose bushes, lilies, sunflowers, mogra,… We also have grown ferns.

Everyday after I return from my work and have my lunch, I rush to the garden to do a little digging and watering the plants. We also add manure and other medicines regularly for protection and better flowering. During autumn I have to clean the garden daily because of the dry leaves shed. Otherwise, I only clean it twice a week. Grass grows very quickly during rainy seasons, so I have to mow it regularly.

On birthdays and anniversaries, I sometimes make a bouquet from my garden as a present.

Now I am thinking to grow vegetables in one corner of the garden. If then, we won’t have to buy vegetables and we can even share them to our neighbours and friends.

Gardening is not an expensive hobby, but you have to put your heart while taking care of your garden. Those flowers make my house a beautiful place.

Gardening is a good and useful hobby. I really enjoy it. When others admire our garden, I feel very proud of my efforts.

Bài dịch:

Sở thích là điều gì bạn có hứng thú làm. Một trong những việc mà tôi yêu thích là làm vườn. Tôi thích niềm vui của việc ngắm một khu vườn nở rộ và những cây xanh ở nhà. Vì vậy, nó đã trở thành sở thích hiện tại của tôi.

Với sự giúp đỡ của mẹ, tôi đã có thể giữ được một khu vườn nhỏ trong nhà của chúng tôi. Nó có một thảm cỏ xanh nhung và một hàng rào cắt nhỏ xung quanh nó.

Chúng tôi cũng chuẩn bị một vườn hoa mà ở đó chúng tôi đã trồng một vài bụi hồng, hoa loa kèn, hoa hướng dương, hoa mogra, … Chúng tôi cũng trồng cả cây dương xỉ nữa.

Mỗi ngày, sau khi đi làm về và ăn bữa trưa, tôi nhanh chóng ra vườn để đào đất và tưới nước cho cây. Chúng tôi cũng thêm phân bón và các loại thuốc thường xuyên để bảo vệ cây và làm cho chúng ra hoa tốt hơn. Trong mùa thu tôi phải quét dọn khu vườn hàng ngày vì những chiếc lá khô rơi. Những ngày khác, tôi chỉ làm sạch nó hai lần một tuần. Cỏ mọc rất nhanh trong mùa mưa, vì vậy tôi phải cắt nó thường xuyên.

Ngày sinh nhật và các ngày kỷ niệm, đôi khi tôi làm một bó hoa từ khu vườn của tôi như một món quà.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ về việc trồng rau ở một góc vườn. Nếu vậy, chúng tôi sẽ không phải mua rau nữa và chúng tôi thậm chí có thể chia sẻ chúng với bạn bè và hàng xóm của mình.

Làm vườn không phải là một sở thích quá tốn tiền, nhưng bạn phải đặt trái tim vào việc chăm sóc khu vườn. Những bông hoa biến ngôi nhà của tôi thành một nơi tuyệt đẹp.

Làm vườn là một sở thích tốt và hữu ích. Tôi thực sự thích thú nó. Khi người khác ngưỡng mộ vườn của chúng tôi, tôi cảm thấy rất tự hào về những nỗ lực của mình.

Nội dung khác liên quan:

>> BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH TRƯỢT VÁN

>> GIỚI THIỆU SỞ THÍCH LÀM VƯỜN BẰNG TIẾNG ANH


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *