Các cụm từ và topic tiếng anh về sở thích tham khảo


Để có thể giới thiệu về sở thích của bạn một cách rành mạch bạn cần có những cấu trúc và tự vựng về topic tiếng anh về sở thích phong phú. Hãy tham khảo những kiến thức trong bài học hôm nay để việc viết về sở thích bằng tiếng anh không còn quá khó khăn.

sở thích tiếng anh

1. Topic các trò chơi bằng bóng

+ Ball games [bɔ:l geim] : các trò chơi bằng bóng

– Football [‘futbɔ:l] : bóng đá

– Rugby [‘rʌgbi] : bóng bâu dục

– Cricket [‘krikit] : môn crikê

– Tennis [‘tenis] : môn quần vợt

– Squash [skwɔ∫] : môn quân vợt trong sân lưới

– Hockey [‘hɔki] : môn bóng gậy

– Baseball [‘beisbɔ:l] : bóng chày

– Basketball [‘bɑ:skitbɔ:l] : bóng rổ

– Volleyball [‘vɔlibɔ:l] : bóng chuyền

2. Topic các môn võ thuật

+ Martial arts [‘mɑ:∫l a:t] : võ thuật

– Judo [‘dʒu:dou] : võ nhật

– Karate [kə’rɑ:ti] : môn võ caratê

– Kickboxing [‘kikbɔksiη] : môn võ kết hợp quyền Anh và karatê; quyền cước

– Boxing [‘bɔksiη] : đấm bốc

3. Topic các môn thể thao mạo hiểm

+ Extreme sports [iks’tri:m spɔ:t] : thể thao mạo hiểm

– Paragliding : dù lượn

– Rock climbing [Rock ‘klaimiη] : leo núi

– Caving [keiving] : thám hiểm hang động

– Mountaineering [,maunti’niəriη] : chinh phục những ngọn nứi

4. Topic các môn thể thao dưới nước

+ Water sports [‘wɔ:tə spɔ:t] : những môn thể thao dưới nước

– Swimming : [‘swimiη] : bơi lội

– Diving [‘daiviη] : lặn dưới nước

– Sailing [‘seiliη] : chèo thuyền

– Canoeing [,ænou’i:sis] : đua ca nô

– Windsurfing [‘windsə:fiη] : môn lướt ván buồm

5. Topic các môn thể thao khác

+ Other activities [‘ʌðə(r) æk’tiviti] : các hoạt động khác

– Jogging [‘dʒɔgiη] : chạy bộ

– Keeping fit/ ki:ping fit/: thể dục giữ dáng

– Horse -riding [hɔ:s raiding] : cưỡi ngựa

– Hiking / haiking/ : đi bộ đường trường

– Skateboarding [‘skeit bɔ:diη] : lướt ván

– Gymnastics [dʒim’næstik] : môn thể dục, bao gồm cả thể dục dụng cụ

– Athletics [æθ’letik] : điên kinh
Vậy là hiện tại bạn đã có những topic tieng anh ve so thich đơn giản. Bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi để trau dồi thêm vốn từ vựng bạn nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *