Học tiếng anh qua bài hát We don’t talk anymore


Cùng AROMA học tiếng anh qua bài hát We don’t talk anymore  bài hát được trình bày bởi Charlie Puth và Selena Gomez từ album phòng thu đầu tay Nine track Mind. ạn chắc chắn sẽ yêu thích bài hát này từ lần nghe đầu tiên đấy!

 

Lyrics We don’t talk anymore Lời dịch
[Charlie Puth:]

We don’t talk anymore (x3)
Like we used to do
We don’t love anymore
What was all of it for?
Oh, we don’t talk anymore
Like we used to do…

I just heard you found the one you’ve been looking
You’ve been looking for
I wish I would have known that wasn’t me
Cause even after all this time I still wonder
Why I can’t move on
Just the way you did so easily

[Don’t wanna know
What kind of dress you’re wearing tonight
If he’s holding onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Should’ve known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
Oh, it’s such a shame]

That we don’t talk anymore (x3)
Like we used to do
We don’t love anymore
What was all of it for?
Oh, we don’t talk anymore
Like we used to do

[Selena Gomez:]
I just hope you’re lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you’re gone
Every now and then I think you
Might want me to come show up at your door
But I’m just too afraid that I’ll be wrong

 

[Chorus]

[Charlie Puth & Selena Gomez:]
That we don’t talk anymore
We don’t talk anymore
Like we used to do
We don’t love anymore
(We don’t we don’t)
What was all of it for?
Oh, we don’t talk anymore
Like we used to do

[Chorus]
That we don’t talk anymore
Like we used to do
We don’t love anymore
What was all of it for?


[Chorus]

That we don’t talk anymore

[Charlie Puth]
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa (x3)Như trước đây ta đã từng
Ta chẳng còn yêu nhau nữa
Đê làm gì chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Như trước đây ta đã từng…

 

Anh vừa nghe tin em đã tìm được người em hằng mong
Em tìm kiếm bấy lâu nay
Giá mà anh biết được người đó chẳng phải anh
Vì sau chừng ấy thời gian anh vẫn tự hỏi lòng
Tại sao anh không thể quên em
Như cách em quên anh quá ư dễ dàng ấy

 

Điệp khúc
Anh chẳng muốn biết
Em sẽ diện váy gì tối nay
Liệu hắn ta có ôm em quá chặt
Như cách anh từng làm trước đây
Anh nghĩ quá rồi
Anh phải nhận ra tình yêu của em chỉ là trò chơi
Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em
Thật là tiếc vì

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa (x3)
Như trước đây ta đã từng
Ta chẳng còn yêu nhau nữa
Tại sau lại như vậy chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Như trước đây ta đã từng

[Selena Gomez:]
Em chỉ mong giờ anh đang nằm cạnh một cô nào đó
Người mà biết cách yêu thương anh như em đây
Anh rời xa em chắc cũng vì lý do nào đó
Thỉnh thoảng khi em nghĩ về anh
Em lại muốn đến trước cửa nhà anh
Nhưng em lại quá sợ hãi rằng em sẽ làm điều sai lầm

[Điệp khúc]

[Charlie & Selena]
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Như trước đây ta đã từng
Ta chẳng còn yêu nhau
(Ta chẳng còn)
Tại sau lại như vậy chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Như trước đây ta đã từng

Điệp khúc


Ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Như trước đây ta đã từng
Tại sau lại như vậy chứ?

Điệp khúc

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa

Từ vựng tiếng anh trong bài hát:

overdosed /’ouvə’du:/ Làm quá
brain /brein/ Trí óc
shame /ʃeim/ Xấu hổ, hổ thẹn
afraid /ə’freid/ Lo sợ, e sợ
Reason /’ri:zn/ Lý do
show up /ʃou ʌp/ Xuất hiện

 

AROMA xin chúc các bạn có những giây phút thư thái cùng âm nhạc và thêm yêu thích học tiếng Anh qua lời dịch bài hát We don’t talk anymore.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *