Giới thiệu về quê hương bằng tiếng Anh đầy tình yêu


Quê hương là nơi ấm áp, yêu thương nhất của mỗi người. Yêu quê hương và mong muốn giới thiệu những điều tốt đẹp nhất đến bạn bè, những người con của quê hương luôn giới thiệu về quê hương bằng tiếng Anh với tình cảm trìu mến nhất. Bạn hãy thử ghé thăm thành phố Minoh qua bài giới thiệu sau đây nhé!

giới thiệu về quê hương bằng tiếng anh

Bài viết giới thiệu về quê hương bằng tiếng Anh về thành phố Minoh

I think I would like to introduce about my hometown in this time. My hometown is Minoh city in Osaka Prefecture. Minoh city is located in north Osaka. Minoh city has a lot of beautiful place and famous place and have the most famous Yuru character and etc. So, a lot of people visit in Minoh city every year. Minoh city called community group “Maple Town”. Why the community group said “Maple Town” in Minoh City? Because, Maple has a national park where people can enjoy beautiful autumn color of maple trees. Its only 30 minutes down town Osaka. I would like to introduce famous spot in Minoh city now.

At first, I would like to introduce about Minoh Waterfall. A lot of people coming in Minoh City to walk waterfall road. Waterfall road can see cherry in spring season and glow of a firefly at night in summer season and a lot of maples in autumn season and monkey every year. So, I always feel Minoh Mountain is full of Nature Mountain in near Osaka Umeda city.

Next, I would like to introduce about Minoh hot spring. There are a lot of Minoh hot spring in Minoh city. “Spa Garden” is a typical hot spring place in Minoh city. Now “Spa Garden” is grouping of “O-edo Onsen Monogatari”. But a lot of people is staying in “Spa Garden” every day now. Because there are kind of hot springs in “Spa Garden” now. A lot of high school’s baseball player and support of high school’s baseball player and high school’s baseball family is coming to “Spa Garden” to visit in “Spa Garden”. And there is a boring stadium in “Spa Garden”. A lot of people is playing boring game every day. “Spa Garden” is very enjoyable and popular place in Minoh City now.

Finally, I would like to introduce about Minoh City’s “Yuru Chara”. Yuzu is one of the most famous food in Minoh City now. So, it could make Minoh City’s hall. This is called “Takinomichi Yuzuru” for everyone. So more and more people coming in Minoh City to see “Takinomichi Yuzuru”. I had ever eat Yuzu in Minoh City many times. It is very sweet. So, “Yuzu” is one of the most popular food in Minoh City now too. Name of “Takinomichi Yuzuru” was taken from Yuzu, which is a famous agricultural product of Minoh City and Takinomichi from a footpath to a famous waterfall in Minoh City. Fried maple reef (Momiji no Tempura in Japanese) is famous souvenir of Minoh city.

I feel Minoh city is full of nature city and beautiful city. Because there has a lot of farm and mountain and etc. Minoh city is very cold in winter season. There are sometimes temperature to under 0℃ between midnight and morning in winter season. Of course, there were snowed in Minoh City many times. I always feel my hometown is very cold in winter season. In summer season, I sometimes feel my town is cold between night and morning. But Minoh city has a lot of beautiful place and beautiful points. In Autumn season, a lot of people coming in my hometown to look maple or monkey and visit Minoh hot spring or eat Yuzu or eat Maple tempura. There are a lot of favorite food and beautiful place and many things in my hometown. If you have a time, please coming in my hometown (If you have a time, please coming Minoh city in Osaka Prefecture.)

Thank you for reading.

That’s all.

Bài dịch:

Tôi nghĩ rằng tôi muốn giới thiệu về quê hương của tôi trong thời gian này. Quê hương của tôi là thành phố Minoh ở tỉnh Osaka. Thành phố Minoh nằm ở phía bắc Osaka. Thành phố Minoh có rất nhiều địa danh tuyệt đẹp và địa điểm nổi tiếng và có nhân vật nổi tiếng nhất của Yuru và … Vì vậy, rất nhiều người ghé thăm thành phố Minoh mỗi năm. Thành phố Minoh gọi là nhóm cộng đồng “Maple Town”. Tại sao nhóm cộng đồng lại gọi là “Maple Town” ở thành phố Minoh? Bởi vì, Maple có một công viên quốc gia, nơi mọi người có thể thưởng thức màu sắc tuyệt đẹp của cây phong mùa thu. Chỉ mất 30 phút để đến trung tâm thành phố Osaka. Tôi muốn giới thiệu địa điểm nổi tiếng ở thành phố Minoh ngay bây giờ.

Đầu tiên, tôi xin giới thiệu về Thác Minoh. Rất nhiều người đến thành phố Minoh để đi bộ trên con đường thác nước. Trên đường thác nước có thể nhìn thấy anh đào trong mùa xuân và ánh sáng của một con đom đóm vào ban đêm trong mùa hè và rất nhiều lá phong trong mùa thu và khỉ hàng năm. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy núi Minoh đầy ắp không gian thiên nhiên núi rừng ngay gần thành phố Osaka Umeda.

Tiếp theo, tôi muốn giới thiệu về suối nước nóng Minoh. Có rất nhiều suối nước nóng Minoh ở thành phố Minoh. “Spa Garden” là một khu suối nước nóng điển hình ở thành phố Minoh. Bây giờ “Spa Garden” là nơi tụ tập của “O-edo Onsen Monogatari”. Nhưng có rất nhiều người đến “Spa Garden” mỗi ngày. Bởi vì có loại suối nước nóng trong “Spa Garden”. Rất nhiều cầu thủ bóng chày của trường trung học và sự hỗ trợ của cầu thủ bóng chày trường trung học và gia đình các cầu thủ bóng chày của trường trung học đang đến “Spa Garden” để tham quan. Và có một sân vận động nhàm chán trong “Spa Garden”. Rất nhiều người chơi trò chơi nhàm chán mỗi ngày. “Spa Garden” là một nơi rất thú vị và nổi tiếng ở thành phố Minoh.

Cuối cùng, tôi muốn giới thiệu về “Yuru Chara” của thành phố Minoh. Yuzu là một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong thành phố Minoh. Vì vậy, nó có thể làm cho hội trường của thành phố Minoh. Nó được gọi là “Takinomichi Yuzuru” cho tất cả mọi người. Ngày càng có nhiều người đến thành phố Minoh để xem “Takinomichi Yuzuru”. Tôi đã từng ăn Yuzu ở thành phố Minoh nhiều lần. Nó rất ngọt. Vì vậy, “Yuzu” là một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong thành phố Minoh bây giờ. Tên của “Takinomichi Yuzuru” được lấy từ Yuzu, một sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của thanh phố Minoh và Takinomichi từ một lối đi bộ đến thác nước nổi tiếng ở thành phố Minoh. Rạn san hô lá phong (Momiji no Tempura trong tiếng Nhật) là món quà lưu niệm nổi tiếng của thành phố Minoh.

Tôi cảm thấy thành phố Minoh là thành phố đầy tự nhiên và là thành phố xinh đẹp. Bởi vì có rất nhiều trang trại và núi và … Thành phố Minoh rất lạnh trong mùa đông. Đôi khi nhiệt độ dưới 0℃ giữa nửa đêm và buổi sáng trong mùa đông. Tất nhiên, đã có tuyết ở thành phố Minoh nhiều lần. Tôi luôn cảm thấy quê hương của tôi rất lạnh trong mùa đông. Vào mùa hè, đôi khi tôi cảm thấy thị trấn lạnh giữa đêm và buổi sáng. Nhưng thành phố Minoh có rất nhiều nơi đẹp và điểm đẹp. Vào mùa thu, rất nhiều người đến quê hương tôi để tìm kiếm lá phong hoặc khỉ và ghé thăm suối nước nóng Minoh hoặc ăn Yuzu hoặc ăn tempura Maple. Có rất nhiều món ăn ưa thích và nơi đẹp và nhiều thứ ở quê tôi. Nếu bạn có thời gian, hãy đến quê hương của tôi (Nếu bạn có thời gian, hãy đến thành phố Minoh ở quận Osaka.)

Cảm ơn bạn đã đọc.

Đó là tất cả.

Bài viết gioi thieu ve que huong bang tieng anh trên đây hẳn đã tiếp thêm nhiều cảm xúc đến bạn và những người con xa xứ của thành phố này. Nếu có dịp bạn hãy đến thăm thành phố xinh đẹp này nhé. Và bạn cũng đừng ngại ngần chia sẻ về quê hương bạn với chúng tôi nhé.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *