Giới thiệu bản thân ngắn gọn bằng tiếng Anh


Để giới thiệu bản thân ngắn gọn bằng tiếng Anh mà vẫn khiến người đối diện quan tâm và ấn tượng không hề đơn giản. Vậy làm thế nào để giới thiệu bản thân ngắn gọn và hay nhất? Bạn hãy theo dõi bài học hôm nay nhé!

Gioi thieu ban than ngan gon bang tieng anh

Giới thiệu bản thân ngắn gọn bằng tiếng Anh trên mạng xã hội

Mạng xã hội có rất nhiều người bạn mới để bạn làm quen và giới thiệu bản thân với họ. Vậy bạn sẽ cần giới thiệu bản thân sao cho ngắn gọn và thu hút nhất?

Mẫu giới thiệu 1:

My name is Randy Patterson, and I’m currently looking for a job in youth services. I have 10 years of experience working with youth agencies. I have a bachelor’s degree in outdoor education. I raise money, train leaders, and organize units. I have raised over $100,000 each of the last six years. I consider myself a good public speaker, and I have a good sense of humor. “Who do you know who works with youth?”

Tên tôi là Randy Patterson, và tôi hiện đang tìm kiếm một công việc trong các dịch vụ thanh thiếu niên. Tôi có 10 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thanh niên. Tôi có bằng cử nhân về giáo dục ngoài trời. Tôi tổ chức quyên góp, đào tạo các nhà lãnh đạo và tổ chức các nhóm. Tôi đã quyên góp được hơn 100.000 đô la trong sáu năm qua. Tôi coi bản thân mình là một diễn giả tốt, và tôi có một cảm giác hài hước. “Bạn biết ai làm việc với thanh thiếu niên?”

Mẫu giới thiệu 2:

My name is Lucas Martin, and I enjoy meeting new people and finding ways to help them have an uplifting experience. I have had a variety of customer service opportunities, through which I was able to have fewer returned products and increased repeat customers, when compared with co-workers. I am dedicated, outgoing, and a team player. Who could I speak with in your customer service department about your organization’s customer service needs?

Tên tôi là Lucas Martin, và tôi thích gặp gỡ những người bạn mới và tìm cách để giúp họ nâng cao kinh nghiệm. Tôi đã có nhiều cơ hội phong phú trong ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng, qua đó tôi có thể có ít sản phẩm hoàn lại và tăng số lượng khách hàng quay lại, khi so sánh với các đồng nghiệp. Tôi là người biết quan tâm, hướng ngoại và một cầu thủ của đội. Tôi có thể nói chuyện với ai trong bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn về nhu cầu dịch vụ khách hàng của tổ chức của bạn?

Giới thiệu bản thân ngắn gọn bằng tiếng Anh qua phỏng vấn

Trong mỗi cuộc phỏng vấn, bạn cần giới thiệu bản thân trước nhà tuyển dụng thật ngắn gọn, ấn tượng và thể hiện được năng lực bản thân, đây là một vài mẫu giới thiệu để bạn tham khảo:

Mẫu giới thiệu 1:

People find me to be an upbeat, self-motivated team player with excellent communication skills. For the past several years I have worked in telemarketing, and customer service in the technology industry. My experience includes successfully calling people in director-level positions of technology departments and developing viable leads. I have a track record of maintaining a consistent call and activity volume and consistently achieving the top 10 percent in sales, and I can do the same thing for your company.

Mọi người cảm thấy tôi là một cầu thủ đội bóng lạc quan, năng động với kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Trong vài năm qua, tôi đã làm việc trong tiếp thị qua điện thoại và dịch vụ khách hàng trong ngành công nghệ. Kinh nghiệm của tôi bao gồm thành công kêu gọi mọi người ở cấp giám đốc của các phòng ban công nghệ và phát triển các khách hàng tiềm năng. Tôi có một hồ sơ theo dõi duy trì một cuộc gọi và khối lượng hoạt động nhất quán và liên tục đạt được 10% doanh thu hàng đầu, và tôi có thể làm điều tương tự cho công ty của ông.

Mẫu giới thiệu 2:

I am a dedicated person with a family of four. I enjoy reading, and the knowledge and perspective that my reading gives me has strengthened my teaching skills and presentation abilities. I have been successful at raising a family, and I attribute this success to my ability to plan, schedule, and handle many different tasks at once. This flexibility will help me in the classroom, where there are many different personalities and learning styles.

Tôi là một người biết quan tâm với gia đình bốn người. Tôi thích đọc sách, và có kiến thức và quan điểm về những điều tôi đọc đem lại cho tôi sức mạnh trong năng lực giảng dạy và thuyết trình. Tôi đã thành công trong duy trì một gia đình, và tôi thực hiện thành công điều này với khả năng lập kế hoạch, lên lịch và xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc. Sự linh hoạt này sẽ giúp tôi trong lớp học, nơi có nhiều tính cách riêng và phong cách học tập khác nhau.

Giờ đây, việc gioi thieu ban than ngan gon bang tieng anh có đơn giản hơn với bạn? aroma hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện tốt hơn với tâm thế thật tự tin. Và bạn đừng quên đón xem các bài học tiếp theo với AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *