Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xét học bổng


Sau khi đã gửi thư giới thiệu bản thân và đơn xét duyệt học bổng, hội đồng xét duyệt sẽ phỏng vấn các ứng viên để tìm ra người xứng đáng. Vậy bạn sẽ trả lời ra sao khi họ muốn bạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xét học bổng? Hãy tham khảo bài viết sau nhé!

 Cach-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-phong-van-xet-hoc-bong

Bạn phải làm gì để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xét học bổng?

Về những điều cần nói:

Những thành viên xét học bổng cũng có thể bị giới hạn thông tin về ứng viên tham gia phỏng vấn. Thỉnh thoảng họ hoàn toàn không biết bất ỳ điều gì về ứng viên, và điều bạn cần làm là trả lời các thông tin để họ có thể hiểu biết về bạn.

Khi giới thiệu bản thân, bạn nên quên đi rằng tại sao bạn ở đó. Bạn ở đó vì bạn muốn nhận học bổng. Vì vậy, bạn nên giới thiệu về bản thân và lưu ý những điều sau:

–              Do not talk about expensive hobbies, such as playing tennis, going to dancing classes, travelling around the country… – Đừng nói về các sở thích xa xỉ như chơi tennies, đến lớp học nhảy, đi du lịch vòng quanh đất nước….

–              Do not talk about good jobs of your parents, or successful careers of your relatives (if they have them or not isn’t important, just do not talk about them). – Đừng nói về công việc tốt của bố mẹ bạn, hoặc sự nghiệp thành công của người thân của mình (nếu họ có họ hay không không quan trọng, chỉ không nói về họ).

Nhiều người cho rằng những điều trên sẽ góp phần “đánh bóng” bản thân trước hội đồng xét duyệt. Tuy nhiên, bạn chứ không phải ai khác sẽ là người muốn nhận học bổng và các học bổng đều nhằm mục đích để nghiên cứu, học tập chứ không phải để bạn vui chơi. Vậy điều bạn cần tập trung vào là gì? Hãy cùng thử áp dụng 2 điều sau:

–              Your dream to graduate from the college and have a good life one day. – Ước mơ của bạn để tốt nghiệp đại học và một ngày nào đó có một cuộc sống tốt đẹp.

–              Your financial situation, one that is not good at the moment, and does not allow you to follow your dream (point one). – Tình hình tài chính của bạn không tốt vào lúc này, và không cho phép bạn theo đuổi giấc mơ của bạn (một điểm cần nhấn mạnh).

Hội đồng xét duyệt học bổng sẽ quan tâm hơn đến các ứng viên tiềm năng có năng lực thực sự trong lĩnh vực tài trợ: y khoa, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, sáng tác văn học… Và có lẽ ai cũng mong muốn có một tương lai tươi sáng hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn hãy thể hiện khát vọng của bản thân một cách hay nhất.

Điều bạn cần lưu ý về thái độ:

Some applicants become emotional in their scholarship interview. After all, it is not easy to talk about personal struggles, or bad financial situation, in front of unknown people. But I would suggest you to keep your composure and focus on facts, and on numbers. Just say you are an ordinary guy who would love to study and become useful for society one day, and follow with the hard facts, describing why you are unable to make it on your own…. No need for tears, at least not at this point. –

Một số ứng viên trở nên xúc động trong cuộc phỏng vấn học bổng của họ. Xét cho cùng, không dễ để nói về những đấu tranh cá nhân, hoặc tình hình tài chính xấu, trước mặt những người chưa biết. Nhưng tôi khuyên bạn nên giữ bình tĩnh và tập trung vào các sự kiện, và các con số. Chỉ cần nói rằng bạn là một anh chàng bình thường, là người rất thích nghiên cứu và muốn trở nên hữu ích cho xã hội vào một ngày nào đó, và đang gặp phải thực tế khó khăn, mô tả lý do tại sao bạn không thể tự mình làm được…. Không cần nước mắt, ít nhất là không phải lúc này.

After all, you can mention some hobbies you have, and something about your family, but it all must correlate with the fact that you need a financial support. – Sau khi tất cả, bạn có thể đề cập đến một số sở thích, và một điều gì đó về gia đình, nhưng tất cả phải tương quan với thực tế là bạn cần một sự hỗ trợ tài chính.

Đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xét học bổng

Sau đây aroma xin giới thiệu đến bạn 2 đoạn văn mẫu để bạn tham khảo để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xét học bổng hay và hiệu quả:

Đoạn văn 1:

My name is Michaela, I am 19 years old, passionate about medicine, especially neurology. I consider it my personal calling to help to cure people with neurological diseases in my country. In my family, two people have this problem and that is the reason why I am close to this field. I spend my free time learning about the subject and I also try to do non-profit activity in the field, visiting patients with diseases in local hospital. However, I can not pursue my dream without help, because I have little money and my parents are laborers, who can not support my studies.

Tên tôi là Michaela, tôi 19 tuổi, say mê về y học, đặc biệt là thần kinh học. Tôi coi đó là lời kêu gọi cá nhân của tôi để giúp chữa trị cho những người bị bệnh thần kinh ở đất nước mình. Trong gia đình tôi, hai người đang gặp phải vấn đề này và đó là lý do tại sao tôi biết đến lĩnh vực này. Tôi dành thời gian rảnh rỗi để học về chủ đề này và tôi cũng cố gắng thực hiện những hoạt động phi lợi nhuận trong lĩnh vực này, thăm hỏi bệnh nhân ở bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình mà không cần sự giúp đỡ, bởi vì tôi có ít tiền và bố mẹ tôi là những người làm công không thể hỗ trợ việc nghiên cứu của tôi.

Đoạn văn 2:

 I am John, I am from Green River. My family members make their living as farmers, we have big family and all of us have to work in the fields, as we can not afford to hire employees. It is tough…. I ‘d like to live there and help my parents, but at the same time, I dream about graduating and following my dreams. However, I am not able to make it on my own, and that is the reason why I am here, applying for the scholarship.

Tôi là John, tôi đến từ Green River. Các thành viên gia đình của tôi là nông dân, chúng tôi có một gia đình lớn và tất cả chúng tôi phải làm việc trên những cánh đồng, vì chúng tôi không thể thuê nhân làm. Đó là khó khăn…. Tôi muốn sống ở đó và giúp đỡ bố mẹ, nhưng đồng thời, tôi mơ ước tốt nghiệp đại học và theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên, tôi không thể tự mình làm được, và đó là lý do tại sao tôi ở đây, xin học bổng.

Trên đây là cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xét học bổng cùng đoạn văn mẫu để bạn tham khảo. Bạn hãy ứng dụng để có một buổi phỏng vấn thành công và tiến gần hơn với ước mơ của mình. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *