Bài giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh để xin thực tập


Bước ra khỏi cánh cổng trường đại học với tấm bằng trên tay, nếu không có kinh nghiệm thì vô cùng khó tìm được một việc làm. Nếu bạn mong muốn tìm kiếm vị trí thực tập tại một công ty lớn, hãy viết bài giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh. Đó sẽ là nơi giúp bạn thể hiện con người, đam mê, hoài bão của mình. Bạn vẫn còn lúng túng? Hãy tham khảo bài viết sau đây.

Bai-gioi-thieu-ban-than-an-tuong-bang-tieng-anh-de-xin-thuc-tap

Bài giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh để xin thực tập tại Stratfor

I am interested in interning at Stratfor this summer because Stratfor’s mission to provide thorough and critical analysis of breaking international political and economic news would provide me with a valuable opportunity to apply my academic work and experiences to a professional environment.  Furthermore, I would like to explore the possibility of pursuing a career in geopolitical analysis, and a summer internship at Stratfor would assist me in determining the extent to which my skills and interests are compatible with that professional pursuit.  I am drawn to geopolitical analysis because it offers an exciting and practical application to political research.  Furthermore, it represents an intersection between political economy, business, and international affairs, allowing me to engage a diverse array of interests in a coherent manner.

My interest in international affairs stems from a desire to learn about and understand the world in which I live, as well as a lifelong love for travel and adventure.  After graduating high school, I deferred college admission in order to spend a year as an exchange student in northern France, where I improved my language skills and got my first taste of living abroad.  I returned to Virginia for the first year of college, but the summer after my freshman year I was traveling again, this time to Chimbote, Peru, a fishing port about six hours north of Lima on the Pacific coast.  As my college career progressed, I had the opportunity to work in Morocco in addition to traveling as close to home as Mexico and as far away as India, Cambodia, and China.  Interning at the Peruvian Embassy in Washington, D.C. in the spring of 2007 allowed me to incorporate my personal interests into a professional environment, researching the then-pending Free Trade Agreement between the U.S. and Peru.  I was able to benefit from my internship and international experiences by applying them to coursework in economics and political development, specifically in Latin America.  College affirmed the central role of international politics and economic development in my academic interests; I am now prepared to turn these interests into a professional endeavor.

As a graduate student at Harvard, I have worked to develop a stronger foundation in economics to complement my knowledge of and interest in international politics.  Specifically, I have enrolled in graduate-level economic theory work and courses focusing on political economy.  I hope to complete a seminar paper this spring on the determinants of foreign direct investment in Latin America, focusing on the causal role of political reform in directing private market activity.  Additionally, I am completing a statistical methods sequence in order to help prepare me for quantitative analysis.  I expect to receive my M.A. in Government in Spring 2010, at which point I will decide whether I intend to begin working professionally immediately or whether I will first complete my PhD.

I hope that Stratfor’s internship coordinators will consider offering me a summer internship in order to pursue a potential career in geopolitical analysis.  I believe that the interests, skills, and experience that I bring will result in a mutually beneficial relationship.  Furthermore, Stratfor’s extensive work in Latin America and the current political climate across the region (see writing sample) make my regional focus particularly relevant.  I look forward to a productive summer developing my skills as an intern at Stratfor.

Bài dịch:

Tôi quan tâm đến việc thực tập tại Stratfor vào mùa hè này bởi vì nhiệm vụ của Stratfor nhằm cung cấp những phân tích toàn diện và quan trọng về các tin tức kinh tế và chính trị quốc tế mới nhất sẽ mang lại cho tôi cơ hội quý giá để áp dụng vào công việc và kinh nghiệm học tập của mình vào một môi trường chuyên nghiệp. Hơn nữa, tôi muốn khám phá khả năng hướng tới sự nghiệp phân tích địa chính trị, và thực tập mùa hè tại Stratfor sẽ giúp tôi xác định mức độ mà các kỹ năng và sở thích mình tương thích với sự theo đuổi chuyên nghiệp đó. Tôi thích phân tích địa chính trị vì nó cung cấp sự ứng dụng thú vị và thiết thực cho nghiên cứu chính trị. Hơn nữa, nó đại diện cho một giao điểm giữa kinh tế chính trị, kinh doanh và các vấn đề quốc tế, cho phép tôi hứa hẹn một loạt các lợi ích đa dạng một cách mạch lạc.

Sự quan tâm của tôi đối với các vấn đề quốc tế bắt nguồn từ mong muốn tìm hiểu và hiểu thế giới mà tôi đang sống, cũng như tình yêu suốt đời dành cho du lịch và khám phá. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi trì hoãn nhập học đại học để dành một năm làm sinh viên trao đổi ở miền bắc nước Pháp, nơi tôi đã cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và có được hương vị đầu tiên của cuộc sống ở nước ngoài. Tôi trở lại Virginia năm đầu tiên của đại học, nhưng mùa hè sau năm thứ nhất của tôi, tôi đã đi du lịch một lần nữa, lần này đến Chimbote, Peru, một cảng đánh cá cách Lima sáu giờ về phía bắc trên bờ biển Thái Bình Dương. Khi sự nghiệp đại học của tôi tiến triển, tôi đã có cơ hội làm việc tại Ma rôc, thêm vào đó là đi du lịch ở những nơi gần như Mexico và xa xôi như Ấn Độ, Campuchia và Trung Quốc. Thực tập tại Đại sứ quán Peru tại Washington vào mùa xuân năm 2007 cho phép tôi kết hợp sở thích cá nhân của mình vào môi trường chuyên nghiệp, nghiên cứu Thỏa thuận thương mại tự do đang chờ giải quyết giữa Hoa Kỳ và Peru. Tôi nhận được lợi ích từ việc thực tập và kinh nghiệm quốc tế của mình bằng cách áp dụng chúng vào các môn học về kinh tế và phát triển chính trị, đặc biệt là ở Mỹ Latinh. Trường đại học khẳng định vai trò trung tâm của chính trị quốc tế và phát triển kinh tế trong các lợi ích học tập của tôi; bây giờ tôi đã chuẩn bị biến những sở thích này thành một nỗ lực chuyên nghiệp.

Là một sinh viên tốt nghiệp tại Harvard, tôi đã làm việc để phát triển một nền tảng vững chắc hơn trong kinh tế để bổ sung kiến thức và quan tâm tới chính trị quốc tế. Cụ thể, tôi đã ghi danh vào công trình lý thuyết kinh tế cấp đại học và các khóa học tập trung vào kinh tế chính trị. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành một cuộc hội thảo vào mùa xuân này về các yếu tố quyết định đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Mỹ Latinh, tập trung vào vai trò nhân quả của cải cách chính trị trong điều hướng hoạt động thị trường tư nhân. Thêm vào đó, tôi đang hoàn thành một chuỗi phương pháp thống kê để giúp chuẩn bị cho phân tích định lượng. Tôi hy vọng sẽ nhận được bằng

Thạc sỹ nghệ thuật của Chính phủ vào mùa xuân 2010, lúc đó tôi sẽ quyết định liệu tôi có bắt đầu làm việc ngay lập tức hay không hoặc liệu tôi có hoàn thành bằng tiến sĩ hay không.

Tôi hy vọng rằng các điều phối viên thực tập của Stratfor sẽ xem xét cung cấp cho tôi một kỳ thực tập mùa hè để theo đuổi một sự nghiệp tiềm năng trong phân tích địa chính trị. Tôi tin rằng sở thích, kỹ năng và kinh nghiệm mà tôi mang lại kết quả của một mối quan hệ cùng có lợi. Hơn nữa, công việc rộng lớn của Stratfor ở Mỹ Latinh và tình hình chính trị hiện tại trên toàn khu vực làm cho sự tập trung của tôi đặc biệt có liên quan. Tôi mong đợi một mùa hè hiệu quả phát triển các kỹ năng của tôi như là một thực tập sinh tại Stratfor.

Bạn có nhận thấy tác giả của bài giới thiện bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh trên đây vô cùng năng động và đầy hoài bão? Còn bạn, bạn đã bao giờ viết đoạn văn giới thiện bản thân bằng tiếng Anh đơn giản? Hãy chia sẻ cùng aroma và các bạn khác nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *