Nâng cao vốn từ vựng cần thiết qua tiếng anh chuyên ngành cơ khí


Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện nay, cơ khí là ngành chiếm phần lớn tỷ trọng phát triển kinh tế của đất nước. Là chuyên ngành có lịch sử lâu đời, tuy nhiên ngành cơ khí hiện nay đã được chuyên môn hóa rất nhiều, việc sử dụng máy móc vào ngành cơ khí là chủ yếu mà người làm việc gần như không tham gia vào công việc. Thêm vào đó là sự đầu tư của nhiều công ty nước ngoài vào ngành cơ khí đã tạo nên một sự phát triển kinh tế vượt bậc của đất nước. Tỷ trọng phát triển kinh tế đã tăng đáng kể trong những năm vừa qua. Chính vì vây, việc sử dụng tiếng anh trong ngành cơ khí là cần thiết. Sử dụng tiếng anh thành thạo giúp làm việc việc hiệu quả hơn trong nhiều công ty nước ngoài. Ngoài ra, tiếng anh còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhân viên. Hôm nay Aroma xin giới thiệu tới mọi người danh sách từ vựng liên quan đến tiếng anh chuyên ngành cơ khí.

tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành cơ khí :

+ Abrasive /əˈbreɪ.sɪv/ : chất liệu mài

+ Millling /ˈmɪl.ɪŋ/ : sự phay, gia công phay

+ Motor fan /ˈməʊ.tər/ /fæn/ : quạt máy động cơ

+ Abrasive stick /əˈbreɪ.sɪv/ /stɪk/ : đá mài

+ Adapter /əˈdæp.tər/ : khâu nối

+ Adapter plate unit /əˈdæp.tər/ /pleɪt/ /ˈjuː.nɪt/ : bộ gắn đầu tiêu chuẩn

+ Adapter sleeve /əˈdæp.tər/ /sliːv/ : ống nổi trượt

+ Adjustable support /əˈdʒʌst/ /səˈpɔːt/ : gối tựa điều chỉnh

+ Aileron /ˈeɪ.lə.rɒn/ : cách phụ cân bằng

+ Amplifier /ˈæm.plɪ.faɪ.ər/ : bộ khuếch đại

+ Apron /ˈeɪ.prən/ : tấm chắn

+ Arawler tractor /ˈtrɔː.lər/   /ˈtræk.tər/ : máy kéo bánh xích

+ Arm /ɑːm/ : cần xoay

+ Armature /ˈæp.ə.tʃər/ : cuộn ứng

+ Assembly /əˈsem.bli/ : sự lắp ráp

+ Assembly drawing /əˈsem.bli/ /ˈdrɔː.ɪŋ/ : bản vẽ lắp

+ Axonometric View /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/  /vjuː/ : hình chiếu trục đo

+ Base /beɪs/ : đế máy

+ Beam /biːm/ : cần, thang ngang

+ Bench /bentʃ/ : bàn thợ nguội

+ Hammer /ˈhæm.ər/ : cái búa

+ Body /ˈbɒd.i/ : thân xe

Tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí

tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi

Đây là cuốn tài liệu technical english 2 liên quan đến tiếng anh chuyên ngành chế tạo máy.

tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-1

Đây là cuốn tiếng anh chuyên ngành chế tạo máy cơ bản. Tài liệu này với danh sách từ vựng chuyên ngành cơ khí với độ chính xác tới 80%.

Trên đây là danh sách từ vựng và tài liệu cần thiết liên quan đến tieng anh chuyen nganh co khi mà Aroma vừa mới giới thiệu tới mọi người. Hy vọng với những kiến thức cần thiết này sẽ giúp các bạn có thêm vốn từ vựng cũng như phương pháp học tiếng anh chuyên ngành cơ khí một cách hiệu quả nhất. Hãy chia sẻ tài liệu cần thiết này tới bạn bè và mọi người để giúp việc học tiếng anh dễ dàng hơn nhé.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *