Nói về sở thích xem TV hàng ngày bằng tiếng anh!


Khi nói về sở thích xem TV hàng ngày, nhiều người cho rằng điều đó không tốt cho mắt và sự phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, các kênh truyền hình lại cung cấp nhiều thông tin cập nhật, giá trị và các chuyên mục giải trí thú vị. Bạn hãy xem đoạn văn tiếng anh về sở thích của cô bé 8 tuổi này nhé! Chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn khác về điều này đấy!

Noi-ve-so-thich-xem-TV-hang-ngay-bang-tieng-anh

Bài viết: Nói về sở thích xem TV hàng ngày bằng tiếng anh!

My hobby is watching TV. I like very much to watch TV in my free time. Watching TV is my hobby however it never interfere with my study. First I prefer to complete my school home works and study well then I watch TV. I think I have a good hobby because watching TV provides me good knowledge in many areas. I generally see news and discovery channels including animal planet on the TV. I also watch good cartoons which give me new and creative ideas to make arts and cartoons. My parents appreciate my hobby and they become very happy when they listen all the latest news through me in my voice.

Now, I am 8 years old and read in class 3rd standard however I develop this hobby from early childhood. Watching TV in right ways plays very important roles in our lives. It benefits a lot if used in creative ways. It keeps us update about all the news and happenings going out all across the world. Having knowledge about the happenings has become the necessity of the modern society because of huge level of competition. It provides lot of benefits because it improves our knowledge as well gives information maintain our life style. There are various new programs on TV which are specially relay to increase our awareness about worldwide affairs. There are various subjective programs about history, maths, economics, science, geography, culture, etc relay to increase our knowledge.

Bài dịch:

Sở thích của tôi là xem tivi. Tôi rất thích xem truyền hình trong thời gian rảnh rỗi. Xem tivi là sở thích của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học hành của tôi. Đầu tiên tôi thích hoàn thành các công việc nhà ở trường và học tập thật tốt, sau đó tôi mới xem tivi. Tôi nghĩ rằng tôi có một sở thích tốt vì xem tivi cung cấp cho tôi kiến thức tốt trong nhiều lĩnh vực. Tôi thường xem các kênh tin tức và khám phá bao gồm động vật trên hành tinh qua tivi. Tôi cũng xem phim hoạt hình tốt mang lại cho tôi những ý tưởng mới và sáng tạo để làm nghệ thuật và phim hoạt hình. Bố mẹ tôi đánh giá cao sở thích của tôi và họ trở nên rất vui khi họ lắng nghe những tin tức mới nhất thông qua giọng nói của tôi.

Bây giờ, tôi đã 8 tuổi và học lớp 3, tuy nhiên tôi phát triển sở thích này từ thời thơ ấu. Xem truyền hình đúng cách có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó có lợi rất nhiều nếu được sử dụng theo cách sáng tạo. Nó giúp chúng ta cập nhật về tất cả các tin tức và diễn biến các sự kiện trên toàn thế giới. Có kiến thức về những diễn biến đã trở thành sự cần thiết của xã hội hiện đại vì mức độ cạnh tranh rất lớn. Nó cung cấp rất nhiều lợi ích vì nó cải thiện kiến thức của chúng ta cũng như cung cấp thông tin duy trì phong cách cuộc sống của chúng ta. Có nhiều chương trình mới chuyển tiếp trên truyền hình đặc biệt để nâng cao nhận thức của chúng ta về các vấn đề trên toàn thế giới. Có nhiều chương trình khác nhau về lịch sử, toán học, kinh tế, khoa học, địa lý, văn hoá … để nâng cao kiến thức của chúng ta.

Vocabulary

 • Interfere: gây trở ngại, ngăn trở, xen vào
 • Complete: hoàn thành
 • Provide: cung cấp
 • Area: khu vực, lĩnh vực
 • News: tin tức
 • Discovery: khám phá, tìm ra
 • Include: bao gồm
 • Animal: động vật
 • Plannet: hành tinh
 • Art: nghệ thuật
 • Childhood: tuổi thơ
 • Society: xã hội
 • Huge: khổng lồ
 • Relay: chuyển tiếp
 • Awareness: nhận thức, sự đoán trước, sự phòng bị
 • Affair: vấn đề
 • History: lịch sử
 • Maths: toán học
 • Economics: kinh tế
 • Science: khoa học
 • Geography: địa lý
 • Culture: văn hóa

Cô bé này đã nói về sở thích xem TV hàng ngày bằng tiếng anh một cách tự tin và có lý lẽ phù hợp. Có lẽ đây là kết quả của việc tiếp thu kiến thức một cách chủ động và đúng cách. Mỗi người có một sở thích, không có sở thích nào ảnh hưởng xấu đến bạn nếu bạn biết cách đem lại tri thức và lợi ích đúng đắn. Còn bạn, bạn hãy nói về sở thích của bản thân bằng tiếng anh cho chúng tôi biết nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *