Học tiếng anh qua bài hát Cold Water song ngữ


Bài hát là một nguồn tư liệu tuyệt vời giúp các bạn học tiếng anh nhanh chóng không chỉ bởi vì nó là một kho từ vựng khổng lồ ma nó còn mang đến cho người nghe một giai điệu du dương dễ đi vào tâm trí khiến người nghe dễ nhớ hơn, dễ hiểu hơn qua các giai điệu. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến đọc giả một bài hit của chàng trai trẻ tài năng Justin Bieber giúp đọc giả học tiếng anh qua bài hát Cold Water.

1. Học tiếng anh qua bài hát Cold Water với các từ mới

– Afloat (adj)  /əˈfləʊt/ : Lênh đênh trên nước

– Lifeline (n) /ˈlaɪflaɪn/ : Dây cứu sinh, dây an toàn

– Drown (n) /draʊn/ : Chết đuối, chìm đắm

– Sink (v) /sɪŋk/ : Chìm, đắm

 

2. Học tiếng anh qua bài hát Cold Water với các cấu trúc đáng nhớ

– Take a (deep) breath: hít một hơi (thật dài)

– Patient with somebody/ something: chịu đựng ai/ cái gì

– Get lost: đi lối, bị lạc (đường)

– Take into something: đưa  ai đó vào, đưa đến đâu

 

LỜI DỊCH BÀI HÁT

Everybody gets high sometimes, you know

Em biết không, có những lúc mọi người thấy vui vẻ

What else can we do when we’re feeling low

Vậy ta có thể làm gì khi ta cảm thấy buồn chán

So take a deep breath and let it go

Hãy hít thở một hơi thật sâu và để quên đi tất cả

You shouldn’t be drowning on your own

Em không cần đắm mình trong nỗi buồn của bản thân

And if you feel you’re sinking

Và nếu em nghĩ rằng bản thân đang chìm đắm vào điều đó

I will jump right over into cold, cold water for you

Thì anh sẽ nguyện nhảy vào trong giá lạnh và cứu em ra

And although time may take us into different places

Dù thời gian khiến hai ta lạc mất nhau

I will still be patient with you

Thì anh vẫn sẽ chờ đợi em

And I hope you know

Và anh hy vọng rằng em biết

I won’t let go

Anh sẽ không bao giờ buông tay em

I’ll be your lifeline tonight

Anh sẽ là phao cứu hộ của em đêm nay

I won’t let go

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu

I’ll be your lifeline tonight

Anh sẽ là phao cứu hộ của em đêm nay

‘Cause we all get lost sometimes, you know?

Em biết không, vì đôi khi ta lạc lối

It’s how we learn and how we grow

Đây là cách chúng ta học hỏi và khôn lớn

And I wanna lay with you ’til I’m old

Và anh muốn bên em cho tới đầu bạc

You shouldn’t be fighting on your own

Em không cần phải chiến đấu một mình

And if you feel you’re sinking

Và nếu em nghĩ rằng em đang chìm sâu vào trong đó

I will jump right over into cold, cold water for you

Thì anh sẽ nguyện nhảy vào nước lạnh và cứu em ra

And although time may take us into different places

Dù  thời gian khiến đôi ta lạc mất nhau

I will still be patient with you

Thì anh sẽ chờ đợi em mãi mãi

And I hope you know

Và anh hy vọng rằng em biết hiểu

I won’t let go (I won’t let go, no, no, no, no, no, no)

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu (Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, không, không, không)

I’ll be your lifeline tonight

Anh sẽ là sợi dây cứu hộ của em đêm nay

I won’t let go

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu

I’ll be your lifeline tonight

Anh sẽ là sợi dây cứu hộ của em đêm nay

Come on, come on

Nào anh
Save me from my rocking boat

Hãy cứu em ra khỏi chiếc thuyền đang lắc lư này

I just want to stay afloat

Em chỉ muốn mình có thể nổi lênh đênh trên nước

I’m all alone

Em rất cô đơn

And I hope, I hope

Và em hy vọng rằng

Someone’s gonna take me home

Sẽ có ai đó đưa em về nhà

Somewhere I can rest my soul

Sẽ có một nơi em thư giãn tâm hồn mình

I need to know

Em cần biết rằng

You won’t let go (I won’t let go, no, no, no, no, no, no)

Anh sẽ không buông bao giờ tay em ra (Anh sẽ không buông tay em đâu, không, không, không)

I’ll be your lifeline tonight

Anh sẽ là phao cứu hộ của em đêm nay

You won’t let go

Em sẽ không phải đi đâu hết

I’ll be your lifeline tonight

Anh sẽ là phao cứu hộ của em đêm nay

I won’t let go

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu

I won’t let go.

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *