Học tiếng anh qua bài hát Be what you wanna be


Đối với thế hệ 8x, 9x thì Be what you wanna be là một bài hát vô cùng quen thuộc và nổi tiếng. Bài hát có ý nghĩa thiết thực với ca từ đơn giản, cổ vũ mọi người hãy trở thành bất cứ ai chúng ta muốn trở thành, đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu âm nhạc suốt nhiều thập kỉ. Trong bài viết này, AROMA xin gửi đến bạn bài học tiếng anh qua bài hát: Be what you Wanna Be.

Học tiếng anh qua bài hát: Be what you Wanna Be

Học tiếng anh qua bài hát: Be what you Wanna Be

Cùng học tiếng anh qua bài hát: Be what you Wanna Be.

Lời bài hát bằng tiếng Anh và dịch nghĩa tiếng Việt:

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Policeman firefighter or a postman: Cảnh sát, cứu hỏa hay một người đưa thư

Why not something like your old man: Tại sao không giống như ông già của bạn

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

 

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

 

I know that we all got one thing: Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có một điều

That we all share together: Mà chúng ta chia sẻ cùng nhau

We got that one nice dream we live for: Chúng ta có một giấc mơ tuyệt vời mà chúng ta đang sống cho

You never know what life could bring: Chúng ta không bao giờ biết được những thứ mà cuộc sống sẽ mang lại

‘Cause nothing lasts forever: Bởi không có gì kéo dài mãi mãi

Just hold on to the team you play for: Chỉ cần giữ đội cho bạn chơi

 

I know you could reach the top: Tôi biết rằng bạn có thể chạm tới tỉnh cao

Make sure that you won’t stop: Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không dừng lại

Be the one that you wanna be: Trở thành người bạn muốn trở thành

Now sing this with me: Và bây giờ hãy hát vang cùng tôi

 

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Policeman firefighter or a postman: Cảnh sát, cứu hỏa hay một người đưa thư

Why not something like your old man: Tại sao không giống như ông già của bạn

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

 

We may have different ways to think: Bạn có thể có nhiều cách nghĩ khác nhau

But it doesn’t really matter: Nhưng nó không phải vấn đề

We all caught up in the steam of this life: Tất cả chúng ta cùng sánh vai giữa dòng chảy của cuộc đời này

Focus on every little thing: Tập trung vào những thứ nhỏ nhặt nhất

That’s what does really matter: Đó mới là thứ quan trọng

Luxury cars and bling that’s not real life: Xe hơi sang trọng và những thứ đắt tiền đều không phải là cuộc sống thực

 

I know you could reach the top: Tôi biết rằng bạn có thể chạm tới tỉnh cao

Make sure that you won’t stop: Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không dừng lại

Be the one that you wanna be: Trở thành người bạn muốn trở thành

Now sing this with me: Và bây giờ hãy hát vang cùng tôi

 

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Policeman firefighter or a postman: Cảnh sát, cứu hỏa hay một người đưa thư

Why not something like your old man: Tại sao không giống như ông già của bạn

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

 

Last year I used to dream about this day: Năm ngoái, tôi đã từng mơ về ngày này

Now I’m here I’m singing for you: Lúc này tôi ở đây và hát vang cho bạn

I hope I could inspire you: Tôi hy vọng rằng tôi có thể truyền cảm hứng cho bạn

‘Cause I’ve got all the love: Vì tôi có tất cả tình yêu

‘Cause I’ve got all love for you: Vì tôi có tất cả tình yêu dành cho bạn

 

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Policeman firefighter or a postman: Cảnh sát, cứu hỏa hay một người đưa thư

Why not something like your old man: Tại sao không giống như ông già của bạn

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

 

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Policeman firefighter or a postman: Cảnh sát, cứu hỏa hay một người đưa thư

Why not something like your old man: Tại sao không giống như ông già của bạn

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

 

Doctor actor lawyer or a singer: Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay một ca sĩ

Why not president be a dreamer: Tại sao tổng thống không thể là người mộng mơ

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Policeman firefighter or a postman: Cảnh sát, cứu hỏa hay một người đưa thư

Why not something like your old man: Tại sao không giống như ông già của bạn

You can be just the one you wanna be: Bạn có thể chỉ là người bạn muốn trở thành

Thông qua việc học tiếng anh qua bài hát: Be what you Wanna Be, AROMA hy vọng rằng bạn sẽ biết thêm nhiều từ mới thuộc chủ đề nghề nghiệp, và đúng như tinh thần của bài hát “Be what you wanna be” hãy trở thành người bạn muốn trở thành, vững tin vào những quyết định của bản thân bạn nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *