Sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu hữu ích


Aroma xin giới thiệu với các thầy cô giáo cũng như các học viên đang hoạt động trong nganh xuất nhập khẩu cuốn sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩuExport Import Management như một tư liệu giúp các bạn cải thiện tiếng anh chuyên ngành một cách hiệu quả và nhanh chóng.

xuất nhập khẩuExport Import Management được tái bản lần thứ hai với hai chương mới và cá tình huống thông dụng nhất. Các bài học trong cuốn sách được tập trung vào những thay mới trong các hoạt động của chuyên ngành này. cuốn sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu này có 21 chương cơ bản. Nó bắt đầu bằng lời giới thiệu về các chỉ tiêu quy định, tài liệu liên quan, và thư tín dụng, các văn bản đi vào thảo luận trước và sau khi giao hàng, tài chính và rủi ro kinh doanh. Từng bài học trong cuốn sách đào sâu sâu vào các chủ đề : chẳng hạn như dịch vụ hậu cần, giao thông, bến cảng, Containerization, và Incoterms chi tiết. Phần cuối của cuốn sách phân tích thị trường tại Trung Đông, ASEAN, Australia và New Zealand, Trung Quốc và Nhật Bản.

sách tiếng anh xuất nhập khẩu

Tính năng riêng biệt của cuốn sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu này là:

– Nó chứa đựng các chứng từ xuất khẩu trong mỗi bài học giúp minh hoạ cho tài liệu

– Nó là tài liệu bao gồm các tình hình cụ thể trên thị trường khu vực / quốc gia mang đến một cái nhìn sâu sắc về các doanh nghiệp, môi trường chính trị, kinh tế và pháp lý của khu vực

– Cung cấp các câu hỏi chương cuối giúp bạn kiểm tra sự tiến bộ của bản thân và các bài tập thú vị để giúp đưa những kiến thức đã học vào thực tiễn

– Cuốn sách còn chứa các bài kiểm tra kiến thức của bạn ở phần cuối của cuốn sách giúp các bạn cân đong đo đếm kahr annưg cả bản thân.

– Rất nhiều ví dụ thực tế

– Cuốn sách còn câpk nhật giúp bạn hai chương mới về Incoterms và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giúp các bạn có một cái nhìn toàn cách bao quát nhứng sâu sắc nhất liên quan đến những thách thức xuất khẩu, xuất khẩu tiến thoái lưỡng nan, và các thủ tục xuất khẩu.

cuốn sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Export Import Management là một cuốn sách giáo khoa toàn diện được thiết kế đặc biệt cho sinh viên quản lý theo có ước mơ theo đuổi khóa học trong kinh doanh quốc tế. Cuốn sách này cung cấp các khái niệm liên quan đến quản lý xuất nhập khẩu. Ấn bản thứ hai của cuốn sách này đã được sửa đổi với hai chương riêng về WTO và Incoterms. Nó là nguồn tài nguyên quý choa các đọc giả làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *