Các mẫu câu tiếng anh văn phòng


Bạn đang làm việc trong môi trường giao tiếp cần sử dụng tiếng anh văn phòng. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Aroma để bổ sung thêm các mẫu câu giao tiếp trong các tình huống điển hình hàng ngày nhé.

Tình huống 1: Mở chi nhánh

What terms of payment would you offer buyers?

Ông sẽ đề nghị bên mua những điều khoản thanh toán nào?

You have the best quality products.

Sản phẩm của ông có chất lượng tốt.

You have the experience that we need.

Ông có kinh nghiệm mà chúng tôi cần.

Shall we go over the details?

Chúng ta sẽ đi vào kiểm tra chi tiết chứ?

We have confident that this produces will get popularity among Japan.

Chúng tôi muốn giới thiệu hàng hóa đến thị trường Nhật Bản.

Let me assure you that we will do our best for you.

Chúng tôi cam đoan sẽ làm hết sức mình

We’re considering appointing an agent in China.

Chúng tôi đang xem xét mở chi nhánh ở Trung Quốc.

Our experienced with Japan market is too limited.

Chúng tôi chưa biết nhiều về thị trường Nhật Bản.

We’d like to introduce our produces to Japan.

Chúng tôi muốn giới thiệu hàng hóa đến thị trường Nhật Bản.

How would you like to be our agent?

Ông muốn mở chi nhánh ra sao?

Cùng Aroma học các mẫu câu giao tiếp tieng anh van phong nhé:

Tình huống 2: Giao hàng

That’s the time we can guarantee you.

Đó là thời gian chúng tôi có thể đảm bảo với ông.

The date of delivering is still under discussion.

Ngày giao hàng vẫn còn đang thương lượng.

. If the goods has been delayed, you must grant the compensate.

Nếu hàng hóa giao chậm, ông phải bồi thười theo hợp đồng.

We hope you will deliver within 2 months after the contract singning.

Chúng tôi hy vọng sau khi kí kết hợp đồng các ông sẽ giao hàng trong 2 tháng.

Could you deliver the goods as soon as possible?

Ông sẽ giao hàng sớm nhất có thể chứ?

I think it is impossible.

Tôi nghĩ điều đó là không thể được.

I can’t promise, but I will try my best.

Tôi không thể hứa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

We hope you can deliver the goods by the end of this month.

Chúng tôi hy vọng ông có thể giao hàng vào cuối tháng này.

When is the earliest you can deliver?

Ông có thể giao hàng sớm nhất vào thời gian nào?

Tình huống 3: Xem xét đơn đặt hàng

I look forward to receiving your acknowledgement as early as possible.

Tôi mong nhận được giấy báo của ông sớm nhất có thể.

We’ll submit for the orders if this one is completed to our satisfaction.

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đặt hàng nếu đáp ứng yêu cầu.

. We hope this will be the first of order we placed with you.

Chúng tôi hy vọng đơn đặt hàng đầu tiên ký kết với ông.

I’m interested in your cups, so I’s like to order of 500.

Tôi thích những cái tách của ông, tôi muốn đặt 500 cái.

We’d live to place an order of following items.

Chúng tôi muốn mua các mặt hàng sau.

Our minimum quatity of an order for this toy is 300 boxes.

Đơn đặt hàng cho loại đồ chơi này tối thiểu là 300 thùng.

How many sets of this styles do you intend to order?

Ông dự định đặt bao nhiêu thùng hàng loại này?

We’re your old customers, please give us some priority on supply.

Chúng tôi là khách hàng quen, xin ông vui lòng ưu tiên cung cấp hàng cho chúng tôi.

I’m afraid we can’t meet your demand.

Tôi e rằng chúng tôi không thể đáp ứng được đơn đặt hàng của ông.

We’d like to order 1000 boxes of toys.

Chúng tôi đặt 1000 thùng đồ chơi.

Những mẫu câu tiếng anh văn phòng (http://aroma.vn/tieng-anh-van-phong/) trên thật hữu ích, hãy cùng ghi chép lại và học thuộc để phục vụ công việc hàng ngày nhé. Chúc các bạn học tốt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *