Vượt qua phỏng vấn tiếng anh kế toán dễ dàng không tưởng!


Các cuộc phỏng vấn thường lầm bạn mất tự tin và thường làm bạn mất điểm trong mắt ban tuyển dụng. Để giúp các bạn trong các cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã siêu tập series các bài viết về các cuộc phỏng vấn với các ngành nghề khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung câp tới các bạn các câu hỏi tiếng anh chuyên ngành kế toán.

  1. Các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh kế toán

– What do you consider to be three key skills of a great accountant? —> Theo bạn ba kỹ năng quan trọng nhất làm nên một kế toán giỏi?

– What knowledge do you have in relevant government laws and state regulations? —> Các quy định nào của chính phủ liên quan đến ngành kế toán biết?

– Which accounting applications are you familiar with? —> Ứng dụng kế toán nào bạn thường xuyên sử dụng?

– How do you ensure you make no mistakes in work? —> Làm thế nào để bạn đảm bảo bạn không mắc sai lầm trong công việc?

– Describe the advantages and disadvantages of the different accounting packages you have used. Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn của các gói kế toán mà bạn thường sử dụng?

– Give me examples of the accounting reports you have prepared. —> Hãy cho tôi biết một ví dụ về các báo cáo kế toán mà bạn đã chuẩn bị trước đây.

– What do you consider to be the biggest challenge facing the accounting profession today? —> Theo bạn thì thách thức lớn nhất đối với ngành kế toán hiện nay là gì?

– What was the toughest accounting task you had to solve in your career so far? —> Nhiệm vụ kế toán khó khăn nhất bạn phải giải quyết trong sự nghiệp của bạn cho đến nay là gì?

– Describe any accounting process that you have developed or revised.  Hãy miêu tả quá trình quyết toán mà bạn từng cải thiện hoặc sửa đổi.

tiếng anh kế toán 1

  1. Tác phong bạn cần chú ý chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn quan trọng

–  Ăn mặc như một người thành công. Ăn mặc chuyên nghiệp phù hợp với thuần phong mỹ tục sẽ là cách gây được điểm trong mắt ban tuyển dụng. Đừng bao giờ cố gắng phô trương. Bạn nên nhớ ăn mặc sạch sẽ, tối giản các trang sức và phụ kiện. Giữ cho hơi thở thơm tho và khôgn hút thuốc.

– Đến đúng thời gian cho các cuộc phỏng vấn và chuẩn bị thật kỹ càng. Cố gắng đến khoảng trước15 phút để có them thời gian kiểm tra lại các tài liệu giấy tờ và ôn tập lại các câu trả lời một lần nữa. Không sử dụng điện thoại trong khi phỏng vấn. Không nhai kẹo cao su.

Chúc các bạn may mắn trong các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh kế toán chuyên ngành. Trong bài viết tới chúng tôi xin gửi đến các bạn các câu hỏi cho cuộc phỏng vấn tiếng anh ngành nhà hàng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *