Viết về sở thích chơi quần vợt – tennis bằng tiếng anh


Quần vợt là môn thể thao phổ biến được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Chơi tennis không chỉ là một thú vui phù hợp mà còn đem lại sức khỏe rất tốt cho người tham gia. Bạn hãy cùng Aroma hoàn thiện phần giới thiệu bản thân bằng tiếng anh qua bài viết về sở thích chơi quần vợt – tennis bằng tiếng anh nhé!

Viet-ve-so-thich-choi-quan-vot-tennis-bang-tieng-anh

Viết về sở thích chơi quần vợt – tennis bằng tiếng anh

Tennis is a very interesting sport. This is because playing tennis is really cool, and it needs many high-toned skills. Most of all, it only requires two persons to play.

Quần vợt là một môn thể thao rất thú vị. Điều này là do việc chơi quần vợt rất hay, và cần nhiều kỹ năng cao. Hầu như  chỉ cần hai người là chơi được.

Playing tennis is really elegant. I once watched a movie about playing tennis, which was called Wimbledon. The gesture of playing tennis was so beautiful that it attracted my attention. The actress, Kirsten Caroline Dunst, was good at playing tennis. She wore a tennis jacket which was lovely, elegant and charming. I have found that tennis is a pretty cool sport since I watched this movie.

Chơi quần vợt thực sự thanh lịch. Tôi đã từng xem một bộ phim về chơi quần vợt, được gọi là Wimbledon. Các cử chỉ chơi quần vợt rất đẹp mà nó thu hút sự chú ý của tôi. Nữ diễn viên Kirsten Caroline Dunst đã rất giỏi chơi quần vợt. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác quần vợt thật  đáng yêu, thanh lịch và quyến rũ. Tôi đã phát hiện ra rằng quần vợt là một môn thể thao khá xinh đep kể từ khi tôi xem bộ phim này.

The angle of serving balls is a high-toned art. Playing tennis is not as easy as playing badminton. But as soon as I learn how to play tennis, I love it. The angle control is a very important skill in playing tennis. Any attenuate change will affect the trail of ball. So learning how to control the angle becomes the key factor to success or failure. It’s so exciting that I enjoy it a lot.

Góc của quả bóng phát ra là một nghệ thuật cao cấp. Chơi quần vợt không dễ dàng như chơi cầu lông. Nhưng ngay khi tôi học cách chơi quần vợt, tôi đã thích nó. Việc kiểm soát góc độ là một kỹ năng rất quan trọng trong việc chơi quần vợt. Bất kỳ sự thay đổi nào sẽ ảnh hưởng đến đường bóng. Vì vậy, học cách kiểm soát các góc độ trở thành yếu tố then chốt để thành công hay thất bại. Thật thú vị khi tôi thích nó rất nhiều.

Tennis is a popular sport. It’s not like volleyball or baseball which needs to scratch a team. When I want to play it, I just need to find one person to play with me. It’s a very convenient sport. I can play it only with my sister. It is the last reason why tennis becomes my favorite sport.

Quần vợt là một môn thể thao phổ biến. Nó không giống như bóng chuyền hoặc bóng chày mà cần phải lập một đội. Khi tôi muốn chơi nó, tôi chỉ cần tìm một người để chơi với tôi. Đó là một môn thể thao rất tiện lợi. Tôi có thể chơi với chị tôi. Đó là lý do cuối cùng khiến tennis trở thành môn thể thao yêu thích của tôi.

In sum, tennis is not only easy to play but also an elegant sport that requires skills. It’s the best way for me to relax. I’ll keep on practicing it constantly!

Nói chung, quần vợt không chỉ dễ dàng để chơi mà còn là một môn thể thao thanh lịch đòi hỏi kỹ năng. Đó là cách tốt nhất để tôi thư giãn. Tôi sẽ tiếp tục luyện tập liên tục!

Tennis thật sự là một môn thể thao đơn giản, dễ tổ chức chơi. Chỉ cần bạn có một sân tập nhỏ và một người bạn cùng một vợt, bóng, bạn hãy bắt đầu chơi ngay nhé. Với bài viết về sở thích chơi quần vợt – tennis bằng tiếng anh, bạn có thấy môn thể thao này phù hợp với mình?

Chúc bạn tìm thấy niềm vui khi tận hưởng các bài viết về sở thích bằng tiếng anh của Aroma – Tiếng anh cho người đi làm nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *