Viết sở thích của mình bằng tiếng anh vô cùng đơn giản với người bắt đầu!


Với người mới bắt đầu thì việc viết về sở thích của mình bằng tiếng anh là một trong những topic vô cùng khó với vốn từ vựng ít ỏi. Hãy cùng aroma học cách viết về sở thích bằng tiếng anh nhé!

sở thích bằng tiếng anh 1

  1. Phần bài viết sở thích của mình bằng tiếng anh

Hobbies are our daily lives activities which people should do. It can help us to get escaped from the daily rush of life. It bring us immense pleasure and peace of soul, body, and mind. It is like meditation and yoga and even benefits more than that. It draws the mind towards creativity and improve us to do all things better in the life. Good hobbies dramatically promote our character  and personality traits as well as develop our performances. It supports in discovering our abilities and talents and uses them in right direction. Our hobbies make our mind peaceful and fresh by keeping us away from the daily crush of life.

My hobby is gardening and l love so much watering plants and planting new ones in daily morning. The enjoy seeing flowers blooming and plants growing. I really feel sense of great achievements and realize the fact of life. It supports me keep myself fit, strong, rejuvenate, and healthy. Watering plants and gardening on daily basis is the best exercise for me which positively moulds my body and mind.

sở thích bằng tiếng anh

II, Từ vựng dùng để viết sở thích của mình bằng tiếng anh

– activity: [æk’tiviti] : hoạt động

– escape [is’keip]: trốn thoát

– crush [krʌ∫] : vộ vàng

– rush [rʌ∫] : hối hả

– immense: [i’mens] : mênh mông

– pleasure [‘pleʒə] sở thích

– trait [trei ;(Mỹ) treit] : đặc điểm

– promote : [prə’mout]: thăng tiến, thăng hoa

– peace [pi:s]: hòa bình

III. Dịch nghĩa phần viết sở thích của mình bằng tiếng anh

Sở thích là các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống mà chúng ta phải làm. Nó giúp chúng ta thoát khỏi sự hối hả và bề bộn của cuộc sống hàng ngày. Nó cho chúng ta niềm vui bất tận và bình yên trong cơ thể, tâm trí và linh hồn của mình. Nó giống như yoga và ngồi thiền và đôi khi nó màn lại nhiều lợi ích hơn thế. Nó thu hút tâm trí của chúng ta hướng tới sự sáng tạo và thúc đẩy chúng ta phải làm một cái gì đó tốt hơn trong cuộc sống. Sở thích tốt cải thiện đáng kể tính cách và đặc điểm cá nhân của bạn cũng như cải thiện biểu hiện của chúng ta. Nó giúp chúng ta trong việc phát hiện tài năng và khả năng của mình và sử dụng chúng trong đúng hướng. Sở thích của chúng ta làm cho tâm trí của chúng ta khoáng đạt và yên bình bằng cách giữ cho chúng tránh xa sự xô bồ của cuộc sống.

Sở thích của tôi là làm vườn và l giống như rất nhiều cây trồng mới và tưới chúng vào buổi sáng hàng ngày. Các thích nhìn thấy hoa nở và cây trồng. Tôi thực sự cảm thấy ý nghĩa của thành tựu to lớn và nhận ra thực tế của cuộc sống. Nó giúp tôi giữ cho bản thân phù hợp, lành mạnh, mạnh mẽ và trẻ hóa. Tưới cây và vườn trên cơ sở hàng ngày là một bài tập tốt nhất cho tôi mà tích cực khuôn mẫu tâm trí và cơ thể của tôi.

Chúc các bạn có thể viet so thich cua minh bang tieng anh một cách nhanh chóng với các từ vựng đơn giản nhất!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *