Viết về sở thích cắm hoa và chơi bóng rổ


Viết bài luận tiếng anh về sở thích là một chủ đề quen thuộc khi luyện tập viết tiếng anh. Nhưng có rất nhiều sở thích khác nhau, mỗi sở thích lại cách viết khác nhau. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Aroma về sở thích cắm hoa và chơi bóng rổ.

Bài luận tiếng anh về sở thích

  1. Sở thích cắm hoa bằng tiếng anh

so-thich-cam-hoa-bang-tieng-anh

One of my hobbies is flower arranging. It may be greeted with much criticism because people suppose that the hobby is more appropriate to the elderly. However, I feel that flower arranging provides me the opportunity to think in a creative way and develop my artistic potentials.

To me, turning a bunch of flower into a beautiful artwork is a source of pride and gratification; and, it indeed creates a continual interest. Since I engaged in this hobby, I have had a lot more quality time with my grandparents who share the same interest with me.

My grandfather is a florist who has a flower shop on his own. His shop features many types of flower bouquets, most of which are for special occasions such as birthday, anniversary and wedding. As I sometimes do help him out at his shop, I can see that he is financially prospering!

After much thought, I realize that flower arranging is an interesting hobby to pursue. Using only a few materials and a pair of skillful hands, a person can produce many eye-catching flower banquets. Therefore, I want to know more about this beneficial hobby. Perhaps, if I fall to achieve my dreamed profession of being a business woman, I can happily pursue this alternative career path! 

Bài dịch

Một trong những sở thích của tôi là cắm hoa. Nó có thể vấp phải nhiều lời chê bai bởi vì mọi người cho rằng đó sở thích đó thích hợp hơn với người cao tuổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng cắm hoa tạo cho tôi cơ hội để suy nghĩ một cách sáng tạo và phát triển tiềm năng nghệ thuật của tôi.

Với tôi, việc biến một bó hoa thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp là một niềm tự hào và sự hài lòng; và, nó thực sự tạo ra một sở thích lâu dài. Kể từ khi tôi có sở thích này, tôi có nhiều thời gian quý giá hơn rất nhiều với ông bà tôi, những người có cùng sở thích với tôi.

Ông tôi là một người trồng hoa và  có một cửa hàng hoa của riêng mình. Cửa hàng của ông tôi chuyên bó hoa phục vụ, hầu hết trong số đó là cho những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm và lễ cưới. Vì tôi đôi khi làm giúp ông tại cửa hàng của ông, tôi có thể thấy rằng ông là người khá giàu có!

Sau khi suy nghĩ nhiều, tôi nhận ra rằng cắm hoa là một sở thích thú vị để theo đuổi. Chỉ sử dụng một ít vật liệu và một đôi bàn tay khéo léo, một người có thể sản xuất nhiều bó hoa bắt mắt. Vì vậy, tôi muốn biết thêm về sở thích có lợi này. Có lẽ, nếu tôi không đạt được mơ ước nghề nghiệp của tôi là một nữ doanh nhân, tôi có thể vui vẻ theo đuổi con đường sự nghiệp thay thế này!

2. Sở thích chơi bóng rổ bằng tiếng anh

so-thich-choi-bong-ro-bang-tieng-anh

I have many hobbies, but the one I want to mention is a conventional team sport which many of us like to adopt – basketball.

First of all, doing sport is a must to me because it help me to be physically and mentally fit. I usually play basketball with my friends three times a week, normally during weekend. I believe that playing basketball enables me to maximize my physical potentials and to be less vulnerable to diseases.

Additionally, as most teenagers like me have a tendency to consume fast food and soft drinks which are partially counted to the increasing rate of obesity, playing basketball helps to minimize the chances of me getting over weight.

On the other hand, playing basketball is a form of relaxation. Being occupied with work assignment, it is undeniable that a lot of negative emotions which do harm to my health have accumulated inside my mind. Practicing basketball is a good way to get rid of them.

Moreover, since basketball is a team sport in which players co-operate to achieve scores, I can learn the importance of teamwork and perhaps, other skills such as leadership, too. On top of that, I will have chance to interact with my friends and thus, build a strong relationship with all of them.

Therefore, it is believed that basketball does have various benefits upon me. It not only helps to ensure my well-being but also to sharpen my socializing skills at the same time. 

Bài dịch

Tôi có nhiều sở thích, nhưng sở thích tôi muốn đề cập đến là một đội thể thao thông thường mà nhiều người trong chúng ta rất thích – bóng rổ.

Trước hết, chơi thể thao là bắt buộc với tôi bởi vì nó giúp tôi có thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Tôi thường chơi bóng rổ với bạn bè của tôi ba lần một tuần, thường vào cuối tuần. Tôi tin rằng chơi bóng rổ cho phép tôi để tối đa hóa tiềm năng vật lý của tôi và ít dễ bị bệnh.

Ngoài ra, như hầu hết các thanh thiếu niên như tôi có xu hướng ăn các thức ăn nhanh và nước ngọt, những thứ phần nào dẫn đến tỷ lệ ngày càng tăng của bệnh béo phì, chơi bóng rổ giúp giảm thiểu khả năng tăng cân.

Mặt khác, chơi bóng rổ là một hình thức thư giãn. Bận rộn với công việc, không thể phủ nhận rằng rất nhiều cảm xúc tiêu cực gây hại cho sức khỏe của tôi đã tích lũy được trong tâm trí của tôi. Chơi bóng rổ là một cách tốt để có được loại bỏ chúng.

Hơn nữa, vì bóng rổ là một môn thể thao nhóm trong đó người chơi phối hợp để ghi điểm số, tôi có thể học được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm cùng với đó là các kỹ năng khác như lãnh đạo. Đặc biệt, tôi sẽ có cơ hội để tương tác với bạn bè của tôi và do đó, xây dựng một mối quan hệ tốt với họ.

Do đó, tôi tin tin rằng bóng rổ có nhiều lợi ích khác nhau với tôi. Nó không chỉ giúp đảm bảo thể trạng mà còn để nâng cao kỹ năng giao tiếp xã hội của tôi.

Aroma đã giới thiệu về hai sở thích cắm hoa và chơi bóng rổ bằng tiếng anh . Vậy sở thích của bạn là gì? Hãy viết bài luận tiếng anh về sở thích và chia sẻ với Aroma nhé. Chúc bạn thành công!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *