Cùng nói về sở thích bằng tiếng anh khi đọc sách từ nhỏ


Sách không chỉ là nguồn tri thức quý giá mà còn là người bạn thân thiết của nhiều người. Làm bạn với sách, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Đó là những điều mà người bạn nhỏ sau đây chia sẻ cùng bạn trong bài “Cùng nói về sở thích bằng tiếng anh khi đọc sách từ nhỏ”. Bạn hãy cùng Aroma – Tiếng anh cho người đi làm học đoạn văn tiếng anh về sở thích này nhé!

Cung-noi-ve-so-thich-bang-tieng-anh-khi-doc-sach-tu-nho

Bài viết: Cùng nói về sở thích bằng tiếng anh khi đọc sách từ nhỏ

My hobby is reading interesting and knowledgeable books in my free time. Whenever I go to home from my school I like to read such books after completing my home work. I am 12 years old and read in class 7th standard. Now I know very well that reading is very good habit which can make me a complete. This hobby can be developed by anyone however I got this naturally. Reading books keep one always happy and busy. It is the good source of enjoyment, knowledge, inspiration and instruction. It makes us disciplined, loyal, punctual and most importantly a successful person in the life.

Through books reading nobody can feel alone and disturb. I think this habit is more precious than gold or other precious stones of the world. It provides us high level of knowledge, noble thoughts and ideas to work in many fields. Good and interesting books are like best friends of the one who like to read. The one who do not have this habit may possess worldly wealth but he/she would always be poor because of the lack of wealth of true knowledge. The habit of reading books can be acquired at young age by anyone.

Bài dịch:

Sở thích của tôi là đọc sách thú vị và sách tri thức trong thời gian rảnh rỗi. Bất cứ khi nào tôi về nhà từ trường học, tôi thích đọc những quyển sách như vậy sau khi làm xong việc nhà. Tôi 12 tuổi và đọc các sách dành cho lớp 7. Bây giờ tôi biết rất rõ rằng đọc là thói quen rất tốt, có thể làm cho tôi hoàn thiện. Sở thích này có thể được phát triển bởi bất cứ ai tuy nhiên tôi đã làm điều này một cách  tự nhiên. Đọc sách duy trì một người luôn luôn hạnh phúc và bận rộn. Đó là nguồn yêu thích, kiến thức, cảm hứng và hướng dẫn. Nó làm cho chúng ta kỷ luật, trung thành, đúng giờ và quan trọng nhất là một người thành công trong cuộc đời.

Thông qua đọc sách, không ai có thể cảm thấy cô đơn và bị làm phiền. Tôi nghĩ thói quen này quý giá hơn vàng hay những viên đá quý khác của thế giới. Nó cung cấp cho chúng ta kiến thức, ý thức và ý tưởng cao để làm việc trong nhiều lĩnh vực. Những cuốn sách hay và thú vị cũng giống như những người bạn tốt nhất của người thích đọc. Người không có thói quen này có thể sở hữu sự giàu có của thế gian nhưng anh ấy  hoặc cô ấy sẽ luôn luôn là người nghèo vì thiếu sự giàu có của kiến thức thực sự. Thói quen đọc sách có thể được tích lũy ở độ tuổi trẻ của bất cứ ai.

Đọc sách đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích và thú vị trong cuộc sống. Bạn hãy phát triển và duy trì thói quen tốt này dù đang ở độ tuổi nào. Và hãy cùng nói về sở thích bằng tiếng anh khi đọc sách từ nhỏ để chia sẻ cùng Aroma nhé. Aroma rất mong nhận được những bài nói về sở thích bằng tiếng anh của bạn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *