Học tiếng anh qua bài hát Without you


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng anh qua bài hát Without you . Đây là một ca khúc kể về một câu chuyện tình yêu nằm trong album Music Box nổi tiếng được thể hiện rất thành công qua giọng ca của nữ ca sĩ Mariah Carey.

WITHOUT YOU

Mariah Carey

No I can’t forget this evening or your face as you were leaving 
Em không thể quên buổi chiều hôm đó hay khuôn mặt cũng như anh đang dần xa rời

But I guess that’s just the way the story goes 

Nhưng em đoán rằng đó chỉ là cái cách câu chuyện tiếp tục

You always smile but in your eyes your sorrow shows, yes it shows

Anh luôn cười nhưng trong đôi mắt anh Nỗi buồn hiện rõ Hiện lên rất rõ

No I can’t forget tomorrow when I think of all my sorrow

Không em không thể quên đi ngày mai Khi em nghĩ về những nỗi đau trong mình

When I had you there but then I let you go

Khi em đã có anh nơi đó Nhưng rồi lại để anh ra đi

And now it’s only fair that I should let you know what you should know…

Và giờ đây sẽ chỉ công bằng Khi em để anh biết Những điều anh nên biết

I can’t live if living is without you

Em không thể sống Nếu cuộc sống thiếu mất anh

I can’t live, I can’t give anymore 

Em không thể sống Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

I can’t live… if living is without you 

Em không thể sống Nếu cuộc sống thiếu mất anh

I can’t give… I can’t give anymore…

Em không thể hiến dâng Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

Well, I can’t forget this evening or your face as you were leaving 

Em không thể quên buổi chiều hôm đó Hay khuôn mặt cũng như anh đang dần xa rời

But I guess that’s just the way the story goes 

Em không thể quên buổi chiều hôm đó Hay khuôn mặt cũng như anh đang dần xa rời

You always smile but in your eyes your sorrow shows, yes it shows…

Nhưng em đoán rằng đó chỉ là cái cách Câu chuyện tiếp tục

I can’t live if living is without you 

Anh luôn cười nhưng trong đôi mắt anh Nỗi buồn hiện rõ Hiện lên rất rõ

I can’t live, I can’t give anymore

Em không thể sống Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

I can’t live… if living is without you

Em không thể sống Nếu cuộc sống thiếu mất anh

I can’t live… I can’t give anymore…ooooh… 

Em không thể hiến dâng Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

(No, I can’t live, no, I can’t live) …oooh…I 

Em không thể sống

No-no-no I can’t live (no, can’t live) if living is without you (no, I can’t live) 

Em không thể sống mà không có anh

I can’t live… I can’t give anymore… 

Em không thể sống Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

I can’t live…(no, I can’t live, no, I can’t live) 

Em không thể sống

No, no I… no-no-no I…

Một số từ vựng trong bài:

Forget /fəˈɡet $ fər-/: quên, không nhớ

Story /ˈstɔːri/: câu chuyện

Sorrow /’sɔrou/: buồn chán

Anymore /ˌeniˈmɔː $ -ˈmɔːr/ : hơn nữa, thêm nữa

Without /wɪðˈaʊt/: không có

Fair /feə/: phải, đúng, hợp lý, công bằng

Bài hát without you lời dịch cũng khá đơn giản phải không nào, tuy nhiên nó đã thể hiện được tình cảm mãnh liệt của cô gái đang yêu dành cho chàng trai của mình. Cùng nghe lại và học thuộc bài hát nhé!

Nội dung khác liên quan:

>> HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT LOCKED OUT OF HEAVEN

>> HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *