Học tiếng anh qua bài hát Find your love có phụ đề


Tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời không chỉ là điều phụ nữ mong muốn. Những người đàn ông cũng mong muốn tìm được một nửa của trái tim mình. Hôm nay, Aroma tiếng anh cho người đi làm sẽ cùng bạn học tiếng anh qua bài hát Find your love có phụ đề. Hãy cùng tận hưởng bài hát vui vẻ này nhé!

Học tiếng anh qua bài hát Find your love có phụ đề

I’m more than just an option

Anh có nhiều hơn một lựa chọn

(Hey hey hey)

Refuse to be forgotten

Từ chối bị lãng quên

(Hey hey hey)

I took a chance with my heart

Anh đã có cơ hội với trái tim mình

(Hey hey hey)

And I feel it taking over

Và cảm thấy nó tiếp nhận

I’d better find your lovin

Anh sẽ tìm thấy tình yêu

I’d better find your heart.

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your heart.

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your heart.

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I bet if I give all my love then nothing’s gonna tear us apart

Anh cược rằng nếu anh cho đi tất cả tình yêu thì sẽ không có gì ngăn cách đôi ta

I’m more than just a number

Anh không chỉ là một con số

(Hey hey hey)

I doubt you’ll find another

Anh ngờ rằng em sẽ tìm thấy thứ khác

(Hey hey hey)

So every single summer

Vì vậy mỗi mùa hè cô đơn

(Hey hey hey)

I be the one that you remember

Anh sẽ là người em nhớ đến

And I’d better find your lovin

Và anh sẽ tìm thấy tình yêu của em

I’d better find your heart

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your heart

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your heart

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I bet if I give all my love then nothing’s gonna tear us apart

Anh cược rằng nếu anh cho đi tất cả tình yêu thì sẽ không có gì ngăn cách đôi ta

It’s more than just a mission

Đó không chỉ là một sứ mệnh

(Hey hey hey)

You hear but you don’t listen

Em nghe thấy nhưng không chịu lắng nghe

(Hey hey hey)

You better pay attention

Em hơn để ý hơn

(Hey hey hey)

And give what you’ve been missin’

Và trao en những gì em đã bỏ lỡ

I’d better find your lovin

Anh sẽ tìm thấy tình yêu của em

I’d better find your heart. 

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your heart.

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your heart.

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I bet if I give all my love then nothing’s gonna tear us apart

Anh cược rằng nếu anh cho đi tất cả tình yêu thì sẽ không có gì ngăn cách đôi ta

Too many times

Quá nhiều lần

I’ve been wrong

Anh đã sai

I guess being right

Anh đoán đúng

Takes too long

Mất quá lâu

I’m done waiting

Anh đang đợi

There’s nothing left to do

Không có gì mất đi để làm

But give all I have to you and

Nhưng hãy trao tất cả những gì anh có cho em và

I’d better find your lovin

Anh sẽ tìm thấy tình yêu của em

I’d better find your heart

Anh sẽ tìm thấy trái tim em

I’d better find your loving

Anh sẽ tìm thấy tình yêu của em

I bet if I give all my love then nothings gonna tear us apart.

Anh cược rằng nếu anh cho đi tất cả tình yêu thì sẽ không có gì ngăn cách đôi ta

I bet if I give all my love then nothings gonna tear us apart

Anh cược rằng nếu anh cho đi tất cả tình yêu thì sẽ không có gì ngăn cách đôi ta

Vocabulary

Option: lựa chọn

Refuse: từ chối

Chance: cơ hội

Take over: tiếp quản

Mission: sứ mệnh

“Find your love” do Drake trình bày là một ca khúc vui nhộn và ý nghĩa. Bạn hãy học tiếng anh qua bài hát Find your love có phụ đề và tìm thấy những ý nghĩa mới tốt đẹp trong cuộc sống nhé.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ cùng học tiếng anh qua bài hát có phụ đề!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *