Học tiếng anh qua bài hát It ain’t me – Kygo ft. Selena Gomez


Tình yêu đến rồi đi, thường chỉ có một người luôn sống mãi trong những kỷ niệm đẹp và không thể nào quên. Có lẽ Selena Gomez là một cô gái sống nội tâm, cuộc tình qua đi, cô ấy vẫn lưu giữ những kỷ niệm. Bạn có giống với cô ấy? Hãy cùng học tiếng anh qua bài hát It ain’t me – Kygo ft. Selena Gomez nhé!

Học tiếng anh qua bài hát It ain’t me – Kygo ft. Selena Gomez

[Verse 1: Selena Gomez]

I had a dream

Em đã có một giấc mơ

We were sipping whisky neat

Chúng ta đang cùng nhấp từng ngụm whisky

Highest floor, the bowery

Ở tầng cao nhất của khách sạn Bowery

And I was high enough

Và em thấy đủ cao

‘Somewhere along the lines

Ở nơi nào đó dọc con đường

We stopped seeing eye to eye

Chúng ta  đã không nhìn vào mắt nhau

You were staying out all night

Anh ở ngoài mỗi đêm

And I had enough

Và em thấy như vậy là đủ

[Pre-Chorus 1: Selena Gomez]

No, I don’t wanna know where you been or where you’re going

Không, em không muốn biết anh đang ở đâu hay đi đâu

But I know I won’t be home

Nhưng em biết em sẽ không về nhà

And you’ll be on your own

Và anh sẽ ở nơi của riêng anh

[Chorus: Selena Gomez]

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Ai bước đi cùng anh qua những mảng góc tối của buổi sáng?

Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?

Ai thức cùng anh khi mặt mặt trời không để anh ngủ?

Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?

Ai đang đánh thức đưa anh về nhà khi anh uống say mèm và cô đơn?

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Ai bước đi cùng anh qua những góc tối của buổi sáng?

It ain’t me

Đó không phải là em

[Drop: Selena Gomez + Kygo]

It ain’t me

Đó không phải là em

It ain’t me

Đó không phải là em

It ain’t me

Đó không phải là em

[Verse 2: Selena Gomez]

I had a dream

Em đã có một giấc mơ

We were back to seventeen

Chúng ta quay trở lại tuổi mười bảy

Summer nights and the libertines

Những đêm mùa hè và những ca khúc của The Libertines

Never growing up

Không bao giờ lớn lên

I’ll take with me the polaroids and the memories

Em sẽ mang the mình những lăng kính và kỷ niệm

But you know I’m gonna leave behind the worst of us

Nhưng anh biết em sẽ rời đi cùng điều tồi tệ nhất của chúng ta

[Chorus: Selena Gomez]

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Ai bước đi cùng anh qua những mảng góc tối của buổi sáng?

Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?

Ai thức cùng anh khi mặt mặt trời không để anh ngủ?

Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?

Ai đang đánh thức đưa anh về nhà khi anh uống say mèm và cô đơn?

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Ai bước đi cùng anh qua những góc tối của buổi sáng?

It ain’t me

Đó không phải là em

[Post-Chorus: Selena Gomez + Kygo]

It ain’t me, no no

Đó không phải là em, không, không

It ain’t me, no no

Đó không phải là em, không, không

It ain’t me, no no

Đó không phải là em, không, không

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Ai bước đi cùng anh qua những góc tối của buổi sáng?

It ain’t me

Đó không phải là em

[Drop: Selena Gomez + Kygo]

It ain’t me

Đó không phải là em

It ain’t me

Đó không phải là em

Vocabulary

Dream (n, v): giấc mơ, mơ

To sip (v) : uống từng ngụm

Neat (adj) ; rượu không pha, nguyên chất

Line (n): đường

Summer (n) : mùa hè

Polaroid (n): sự phân cực

Học tiếng anh qua bài hát It ain’t me – Kygo ft. Selena Gomez, bạn sẽ cùng sống trong những giây phút sôi động của tình yêu. Đó sẽ là bài hát có ý nghĩa để bạn nghe và học tiếng anh qua bài hát!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *