Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn


Khi bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó ai cũng cảm thấy khó khăn khi không biết bắt đầu từ đâu. Học tiếng Anh cũng vậy. Đối với những người đang học tiếng Anh cơ bản tại Cầu Giấy thì việc nắm chắc cách dùng của các loại thì là rất cần thiết.

Vì tiếng Anh có hệ thống quy tắc các thì rất rõ ràng nhưng không hề dễ nhớ. Trong bài này, hãy cùng học và ôn tập về thì hiện tại tiếp diễn:

cách dùng từ hiện tại tiếp diễn

CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Cấu trúc học tiêng anh cơ bản:

– Câu khẳng định:

S + be + Ving   =  Chủ ngữ + động từ to be + Động từ thêm -ing

(Cách chia to be:    I ——————-> I am ——————–> I’m

You/ We/ They –> You/ We/ They are —-> You’re/ We’re/ They’re

He/ She/ It ——-> He/ She/It is ———–> He’s/ She’s/ It’s)

VD:  They’re having a closed meeting. Họ đang có một cuộc họp kín.

– Câu phủ định:

S + be + not + Ving = Chủ ngữ + động từ to be + not + Động từ thêm -ing

(Các cách viết tắt của be + not:          is not —-> isn’t

are not –> aren’t)

VD: He isn’t working at the moment. He’s taking a nap.

Anh ấy không làm việc lúc này. Anh ấy đag chợp mắt một lát.

I’m free, I’m not doing anything now. Tôi đang rảnh, tôi không làm gì bây giờ cả.

– Câu hỏi:

Be + S + Ving?   =  Động từ to be + chủ ngữ + Động từ thêm -ing?

VD:

Is she talking to the customer now? Cô ấy đang nói chuyện với khách hàng bây giờ hả?

2. Cách dùng:

– Diễn tả một hành động đang trong quá trình thực hiện, đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc.

   VD: It’s raining outside. Ngoài trời đang mưa.

+ Hành động đó có thể đang xảy ra tại chính xác thời điểm nói:

Please stop making noise. I’m doing my work.

Làm ơn đừng làm ồn nữa. Tôi đang làm việc mà.

+ Hành động đó cũng có thể không xảy ra ngay tại thời điểm nói, nhưng trong một khoảng thời gian rộng nằm trong “hiện tại”:

She wants to work in Germany so she’s learning German. Cô ấy muốn làm việc ở Đức nên đang học tiếng Đức. (Có thể tại thời điểm nói cô ấy không đang học).

– Diễn tả sự thay đổi, thường dùng với các động từ: get, change, become, increase, begin, start, improve…:

Your English is getting better. Tiếng Anh của bạn khá hơn rồi đấy.

– Diễn tả một lịch trình, kế hoạch đã được định sẵn:

The bus is leaving at 5 a.m. Xe buýt sẽ rời bến lúc 5 giờ sáng.

Ngữ pháp tiếng Anh có một điểm quan trọng là sự phối hợp giữa các thì. Chỉ có nắm vững từng thì bạn mới có thể phối hợp chúng với nhau một cách dễ dàng và chính xác. Hãy đảm bảo hoc tieng anh co ban tai Cau Giay thật chắc để việc giao tiếp tiếng anh thật dễ dàng trước khi bạn muốn học những kiến thức khó hơn nhé!

Tham khảo thêm:

Những lưu ý cho người học tiếng anh từ đầu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *