5 quy tắc nhấn trọng âm tiếng Anh


Một trong những nguyên nhân khiến người học tiếng Anh giao tiếp tiếng Anh không tốt chính là chưa biết cách phát âm tiếng anh đúng chuẩn. Để nói tiếng Anh hay và chuẩn thì điều đầu tiên là phải nhả trọng âm đúng. Dưới đây Aroma sẽ cung cấp 5 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn học dễ dàng hơn:

day anh văn giao tiep

5 QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

*QT1: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất trong các trường hợp:

– Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết.

VD: mirror, teacher, people, healthy, clever, furry,…

– Động từ chứa 2 âm tiết, có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm.

VD: travel, open, answer, enter, happen, offer,…

– Động từ chứa 3 âm tiết, có âm tiết cuối chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm.

VD: exercise

*QT2: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai trong các trường hợp:

– Hầu hết động từ có 2 âm tiết.

VD: reveal, import, provide, allow…

– Động từ chứa 3 âm tiết, có âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một nguyên âm.

VD: determine, remember, discover…

*QT3: Đối với các từ ghép:

Danh từ ghép: trọng âm rơi vào thành phần thứ nhất.

VD:birthday, bookshop, guidebook, filmmaker,

– Động từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất của thành phần thứ 2.

VD: overcome, overflow..

– Hầu hết các tính từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

VD: homesick, trustworthy, waterproof,…

– Tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ và thành phần thứ hai có tận cùng là đuôi –ed: trọng âm rơi vào thành phần thứ 2.

VD: bad-tempered, short-sighted, ill-treated, old-fashioned…

*QT4: Với hầu hết các từ có hậu tố:

– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 từ dưới lên: –ic (geographic), -sion (delusion), tion(attraction)

– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên: -cy (democracy), -phy (photography), –gy (biology)…

– Trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước âm tiết chứa hậu tố: -ian (musician), – id (stupid), -ible (invisible), -ish (childish), -ive (active), -ous (famous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (historic), -ical (historical), -ity (equality).

– Các hậu tố bản thân nó nhận trọng âm trong câu: -ain (entertain), -ee (refugee), -ese (Vietnamese), -ique (unique), -ette (cigarette), -esque(picturesque), -eer (engineer), -oo (bamboo), -mental (fundamental)

*QT5: Đối với các từ có tiền tố, hầu hết trọng âm rơi vào từ đứng ngay sau tiền tố đó.

VD: discover, remove, destroy, impossible, expert,…

Để nhấn trọng âm tiếng Anh thật chính xác đòi hỏi sự trải nghiệm và luyện tập thường xuyên. Khi học một từ mới, hãy cố gắng học cả trọng âm của từ đó. Cũng đừng quên ghi nhớ 5 quy tắc trên đây để việc học cách phát âm tiếng anh chuẩn được dễ dàng hơn nhé.

Nội dung khác liên quan:

khóa học tiếng anh cho người đi làm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *