Bài tập tiếng Anh về thời tiết


Chủ đề thời tiết trong tiếng Anh là một chủ đề thường gặp nhất và được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Khi học từ vựng cũng như cấu trúc câu tiếng Anh chủ đề thời tiết các bạn nên đồng thời hoàn thành các dạng bài tập để có thể nắm vững được chủ đề này. Các bài tập tiếng Anh về thời tiết đơn giản, cơ bản nhất sau đây sẽ là tài liệu giúp các bạn ôn luyện chủ đề này hiệu quả hơn.

Bài tập tiếng Anh về thời tiết

Bài tập tiếng Anh về thời tiết

 

Bài tập tiếng Anh về thời tiết

Chủ đề thời tiết không quá khó để học bởi đây là chủ đề cơ bản và thường dùng nhất. Các dạng bài tập liên quan đến chủ đề này thường là dạng trắc nghiệm về từ vựng và trắc nghiệm về ngữ pháp khá đơn giản và dễ hiểu.

Khi học từ vựng cũng như các cấu trúc câu các bạn hãy tìm hiểu thêm các dạng bài tập, bởi khi làm bài tập nhiều thì việc ghi nhớ từ vựng sẽ trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn, giúp bạn nhớ lâu hơn. Để giúp các bạn học tiếng Anh về thời tiết nhanh và hiệu quả hãy tham khảo và hoàn thành các bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài 1: Điều từ còn thiếu vào chỗ trống:

 1. On Monday morning, it will be ____.
 2. sunny
 3. windy
 4. rainy
 5. snowing
 6. There will be lightning on ____.
 7. Wednesday morning
 8. Tuesday and Thurday afteroon
 9. Tuesday morning and Thursday at midday
 10. Tuesday at midnight
 11. It will be sunny all day on ____.
 12. Friday
 13. Sunday
 14. Monday
 15. Saturday
 16. It will be windy on ____.
 17. Wesnesday morning
 18. Tuesday at midday
 19. Monday at midday and Friday morning
 20. Tuesday morning and Thursday at midday
 21. It will snow on ____.
 22. one of the days
 23. three days
 24. four days
 25. two days
 26. There will be sleet on____.
 27. Monday at midday and Friday morning
 28. Tuesday at midday
 29. Tuesday afternoon and Thurday afternoon
 30. Wednesday morning
 31. It will mostly be ____ on the weekend.
 32. hailing
 33. blustery
 34. cloudy
 35. fine
 36. There is a ____ expected on Tuesday at midday.
 37. hurricane
 38. tornado
 39. flood
 40. drought
 41. You will hear ____ on Tuesday afternoon.
 42. sleet
 43. thunder
 44. fog
 45. hail
 46. On Friday morning there will be ____.
 47. sleet
 48. fog
 49. showers
 50. hail
 51. It will be partially cloudy on____.
 52. Wednesday morning
 53. Tuesday morning
 54. Thurday afternoon
 55. Saturday morning
 56. It will be overcast but without rain on ____.
 57. Sunday morning
 58. Wednesday morning
 59. Monday afternoon
 60. Monday at midday
 61. How will the weather be on Thursday morning?
 62. It will be raining
 63. It will be snowing
 64. It will be fine
 65. It will be very windy
 66. What day will you need an umbrella all day?
 67. Sunday
 68. Monday
 69. Thursday
 70. Friday
 71. You will see ____ on Wednesday.
 72. lighting
 73. snowflake
 74. fog
 75. a tornado

Xem thêm: Học tiếng anh nhanh cùng ebooks

Bài 2: Tìm đáp án đúng

 1. Điền từ còn thiếu vào câu “Hotter … blazes”.
 2. As
 3. Than
 4. So
 5. In
 6. On
 7. Từ nào sau đây không dùng để bổ nghĩa cho “hot” để ám chỉ thời tiết vô cùng nóng bức?
 8. Ridiculously
 9. Super
 10. Wicked
 11. Quite
 12. Câu nào sau đây không dùng để ám chỉ thời tiết nóng bức?
 13. You could fry an egg on the sidewalk
 14. It’s like a sauna in here
 15. It’s a scorcher
 16. It’s a sizzler
 17. It’s sweltering
 18. Câu “Storm in a teacup” nghĩa là gì?
 19. Cơn bão xảy ra trên diện hẹp
 20. Bão biển
 21. Chuyện bé xé ra to
 22. Tất cả đều trong vòng kiểm soát
 23. “Save for a rainy day” nghĩa là gì?
 24. Tiết kiệm phòng khi khó khăn
 25. Để dành để dùng cho một sự kiện nào đó
 26. Trời sắp mưa to
 27. Thời tiết nắng nóng kéo dài
 28. Điền từ còn thiếu vào câu “The lull… the storm”.
 29. In
 30. Between
 31. Before
 32. After
 33. Điền từ còn thiếu vào câu “It… rains… it pours”.
 34. Always, and
 35. Not only, but also
 36. Rarely, but
 37. Still, and
 38. Never, but
 39. “Weather the storm” nghĩa là gì?
 40. Vượt qua khó khăn
 41. Thời tiết có bão
 42. Gặp khó khăn
 43. Mùa bão
 44. Câu “Come rain or shine” nghĩa là gì?
 45. Dù sao đi nữa
 46. Mưa hoặc nắng
 47. Trời vừa nắng, vừa mưa
 48. Sau mưa, trời sẽ nắng

Đáp án

Bài 1:

 1. A: sunny
 2. B: Tuesday and Thurday afteroon
 3. B: Sunday
 4. D: Tuesday morning and Thursday at midday
 5. A: one of the days
 6. D: Wednesday morning
 7. D: fine
 8. B: tornado
 9. B: thunder
 10. C: showers
 11. D: Saturday morning
 12. C: Monday afternoon
 13. A: It will be raining
 14. C: Thursday
 15. B: snowflake

Bài 2:

 1. B. Than
 2. D. Quite
 3. B. It’s like a sauna in here
 4. C. Chuyện bé xé ra to
 5. A. Tiết kiệm phòng khi khó khăn
 6. C. Before
 7. E. Never, but
 8. A. Vượt qua khó khăn
 9. A. Dù sao đi nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *