Bài giới thiệu bản thân và ước mơ làm nhà văn bằng tiếng Anh


Ai cũng có ước mơ hoài bão của riêng mình, đó chính là một trong những độc lực để bạn phấn đấu và bước tiếp trên mỗi bước đường đời. Bài giới thiệu bản thân và ước mơ bằng tiếng Anh của một bạn sinh viên sau đây cũng thể hiện điều đó. Bạn hãy cùng aroma theo dõi nhé!

giới thiệu bản thân và ước mơ bằng tiếng Anh

Bài giới thiệu bản thân và ước mơ làm nhà văn bằng tiếng Anh

It is rightly said, “Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears”. Dreams are essential. It is only when you dream big with all your heart you will be able to achieve big. As students our dream is to achieve good marks, have good friends, get support from the family and make it big in life.

Just like others, I have also nurtured a career dream from an early age. I aspire to become a famous writer and wish to write and publish a novel one day. I have never been very good when it came to verbal communication. It is embedded in my nature. I do not like to be blunt or impolite even when someone says something to me. I choose to remain quite during such situations. It is not that I cannot reply back, as mentioned “I choose” to do so as I am a peace loving person. I am also a bit of an introvert and do not like opening up with everyone. However, it is not good to pent up feelings and emotions as it can lead to stress and drain you emotionally.

I always felt an urge to shout out loud and get rid of these feelings when I was alone and soon figured out that a good way to vent these is through writing. I began writing and found out that I am actually good at it. It is hard for me to communicate my feelings verbally however it is quite easy for me to pen them down. Writing for me has now become a way of life I keep journaling all my feelings and this keeps me sorted. It has become more of a passion for me and I now aspire to turn it into my profession.

Apart from writing bits and pieces about the happenings in my life, I also love writing stories and will soon come up with my own novel. My family is completely supportive about my career dream.

Bài dịch:

Nói một cách đúng đắn, “Phép lạ bắt đầu xảy ra khi bạn đem lại nhiều năng lượng cho những giấc mơ của bạn như bạn đem đến cho nỗi sợ của bạn”. Ước mơ là điều cần thiết. Chỉ khi bạn mơ ước lớn với tất cả trái tim, bạn sẽ có thể đạt được thật lớn. Là sinh viên, ước mơ của chúng tôi là đạt được những điểm tốt, có những người bạn tốt, nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và làm cho nó lớn trong cuộc sống.

Cũng giống như những người khác, tôi cũng đã nuôi dưỡng một giấc mơ nghề nghiệp từ khi còn nhỏ. Tôi mong muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng và ước ao một ngày nào đó được viết và xuất bản một cuốn tiểu thuyết. Tôi chưa bao giờ giỏi về giao tiếp bằng lời nói. Nó đã ăn sâu vào bản chất của tôi. Tôi không thích cùn hay bất lịch sự ngay cả khi ai đó nói điều gì đó với tôi. Tôi lựa chọn giữ im lặng trong những tình huống như vậy. Không phải là tôi không thể đáp lại, như đã đề cập đến “Tôi chọn” để làm như vậy vì tôi là một người yêu hòa bình. Tôi cũng là một người hướng nội và không thích cởi mở với mọi người. Tuy nhiên, sẽ không tốt để làm dấy lên xúc động và cảm xúc vì nó có thể dẫn đến căng thẳng và làm bạn kiệt sức.

Tôi luôn luôn cảm thấy một sự thôi thúc hét to và loại bỏ những cảm xúc này khi tôi ở một mình và sớm nhận ra rằng cách tốt nhất để trút ra những cảm xúc này là thông qua viết lách. Tôi bắt đầu viết và phát hiện ra rằng tôi thực sự giỏi về nó. Thật khó cho tôi để truyền đạt cảm xúc của mình bằng lời nói, tuy nhiên tôi rất dễ dàng viết chúng xuống. Viết với tôi bây giờ đã trở thành một cách sống để tôi tiếp tục ghi lại tất cả cảm xúc của mình và điều này giúp tôi sắp xếp. Nó đã trở thành một niềm đam mê lớn hơn đối với tôi và bây giờ tôi mong muốn biến nó thành nghề nghiệp của mình.

Ngoài việc viết các đoạn và phần về những diễn biến trong cuộc sống của tôi, tôi cũng thích viết truyện và sẽ sớm đưa ra cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ giấc mơ nghề nghiệp của tôi.

Để viết một bài gioi thieu ban than va uoc mo bang tieng anh, bạn hãy thể hiện cảm xúc chân thực cùng đam mê nghề nghiệp. Aroma tin rằng bạn sẽ thể hiện điều đó vô cùng thành công khi bạn có tình yêu với sự lựa chọn của mình. Và đừng quên chia sẻ với aroma điều đó nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *