Tình huống: đóng hàng – tiếng anh cơ khí


Tiếp tục chủ đề học tiếng anh cơ khí thông qua đoạn hội thoại tình huống được nhiều bạn rất quan tâm, trong bài viết này, Aroma xin tiếp tục các kiến thức tiếng anh thú vị trong tình huống đóng hàng – tiếng anh cơ khí. Các bạn cùng học tiếng anh với Aroma nhé!

tinh-huong-dong-hang-tieng-anh-co-khi

Tình huống: đóng hàng – tiếng anh cơ khí:

 • Good morning, Mr. Brown – Xin chào, ông Brown
 • Hello, Ms. Anna. What can I help you? – Xin chào, cô Anna. Tôi có thể giúp gì cô?
 • I’m calling to asking some information about my order. When will you take delivery the items? – Tôi gọi tới để hỏi một số thông tin về đơn hàng của tôi. Khi nào thì ông sẽ giao hàng?
 • We have packed your items….and it’s expected to finish in the afternoon today – Chúng tôi đang đóng gói hàng của cô….và hy vọng sẽ xong vào chiều nay
 • Well, you must pack in accordance with the contract. Because we really need them for producing the mechanics devices. If not, our business will be affected – Vâng, ông phải đóng hàng theo hợp đồng. Bởi vì, chúng tôi thực sự cần các mặt hàng này để sản xuất các thiết bị cơ khí. Nếu không, công việc kinh doanh của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng
 • Yes. For packing your items, we will implement by the contract and packed with cardboard is enough – Vâng. Đối với việc đóng gói các mặt hàng này, chúng tôi sẽ thực hiện theo hợp đồng và chỉ cần đóng gói với giấy cứng là đủ
 • No, I don’t think so. I think the cartons are lack of thick and sturdy – Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ loại giấy carton thiếu độ dày và chắc chắn
 • So, we pack them in boxes, further, All the boxes are wrapped up with polyethylene sheet in case of rain – Vậy chúng tôi sẽ đóng gói chúng trong hộp, hơn nữa tất cả các hộp được bọc bằng nhựa đề phòng trời mưa
 • Great! – Tuyệt!
 • Don’t worry. You will receive the items on time – Đừng lo lắng. Cô sẽ nhận được hàng đúng thời gian
 • Thank you so much! – Cảm ơn ông rất nhiều!
 • You are welcome! – Không có gì!

Một số từ vựng trong tình huống: đóng hàng – tiếng anh cơ khí có thể bạn sẽ quan tâm:

 • Pack (v) đóng gói
 • Packing (v) sự đóng gói
 • Item (n) sản phẩm, mặt hàng
 • Box (n) hộp, thùng
 • Cardboard (n) bìa cứng, các – tông
 • Device (n) thiết bị

Trên đây là đoạn hội thoại mẫu cũng như các từ vựng tiếng anh phổ biến trong tình huống đóng hàng tiếng anh chuyên ngành cơ khí . Chúc các bạn có một bài học tiếng anh hiệu quả!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *