Tình huống lưu phiếu thu chi trong công ty – tiếng anh kế toán


Trong hoạt động mua bán hằng ngày của công ty, việc sao lưu các bản thảo, chứng từ tài chính là việc cần thiết, vì nó giúp công ty quản lý được đồng tiền ra vào. Bất kể khoản thu – chi nào cũng cần có giấy tờ, hoặc hóa đơn đối chiếu. Một trong những nhiệm vụ của phòng kế toán là lưu lại những giấy tờ đó, và chỉ khi có phiếu chi từ phòng kế toán, các phòng ban khác mới được phép chi tiêu.

Trong bài viết ngày hôm nay ebooks.edu.vn sẽ chia sẻ với các bạn một đoạn hội thoại ngắn về tình huống lưu phiếu thu chi trong công ty nhé!

tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan

Tình huống trong tiếng anh kế toán: Lưu phiếu thu chi trong công ty

Mời các bạn cùng đến với tinh huống lưu phiếu thu chi trong công ty – tiếng anh kế toán.

A: Hi Jane. Are you free now? (Chào Jane. Chị có rảnh không?)

B: Yes, I am. What can I do for you? (Có. Tôi có thể làm gì cho anh?)

A: My customer has transferred for his order. Can you draw a receipt for me? (Khách hàng vừa chuyển khoản để trả cho đơn hàng của anh ta. Chị lập cho tôi một phiếu thu được chứ?)

B: Of course. Can I know the name of the customer? (Tất nhiên rồi. Tôi có thể biết tên khách hàng được không?)

A: His name is William Parker. (Tên anh ta là William Parker.)

B: And his address? (Còn địa chỉ của anh ta thì sao?)

A: Wait a minute. Ah, 72 Parkinton, Virginia. (Chờ tôi một chút. À, số 72 Parkinton, bang Virginia.)

B: The purpose? (Mục đích là gì?)

A: Purpose what? (Mục đích gì cơ?)

B: Purpose of transferring. (Mục đích chuyển khoản đó.)

A: Payment for order number 67/AZ-2017. (Thanh toán đơn hàng số 67/AZ-2017)

B: What about the amount of money? (Số tiền thanh toán là bao nhiêu?)

A: 2500$. (2500 đô la)

B: Okay. Now you can sign here. (Được rồi. Giờ thì anh ký vào đây.)

A: Is it done? (Xong rồi à?)

B: Yep. I will send it to manager. (Đúng. Tôi sẽ gửi cho giám đốc.)

A: Thanh you. (Cảm ơn chị.)

B: You are welcome. (Không có gì.)

Trên đây là một đoạn hội thoại đơn giản và cơ bản về tinh huống lưu phiếu thu chi trong công ty – tiếng anh kế toán. Với mỗi công ty khác nhau, phiếu thu chi sẽ có những thông tin khác nhau. Vì thế, hãy kết hợp với thực tế của công ty bạn để có một cuộc hội thoại phù hợp hơn nhé. Aroma chúc các bạn thành công.

Tham khảo các bài viết khác: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *