Tài liệu giao tiếp tiếng anh hàng ngày – Biểu cảm giận dữ


Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc: vui vẻ, giận dỗi, giận dữ, buồn bã,… Vậy khi một người bạn nước ngoài đang giận dữ, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Hỏi thăm, đưa ra lời khuyên hay làm bạn ấy vui trở lại bằng những trò đùa ngộ nghĩnh? Bạn hãy thử xem một vài cách giải quyết sau trong bộ tài liệu tiếng anh giao tiếp song ngữ này của Aroma – Tiếng anh cho người đi làm nhé!

Tai-lieu-giao-tiep-tieng-anh-hang-ngay-bieu-cam-gian-du

Tình huống giận dữ – Tài liệu giao tiếp tiếng anh hàng ngày

Dialogue 1: I Can’t Stand Him Any Longer!

Hội thoại 1: Tôi không thể chịu đựng anh ta thêm được nữa!

Storyline: Andy told Jan that he didn’t realize that Gary would fly into a rage at his advice….

Tình huống: Andy nói với Jan rằng anh ta không tin rằng Gary phải hứng chịu cơn thịnh nộ với lời khuyên của anh ta…

Jan: What’s going on between you and Gary? Did you guys have a fight or something?

Có chuyện gì giữa anh và Gary vậy? Các anh có đánh nhau hay chuyện gì không?

Andy:  I can’t stand him any more! He has such a short fuse that even a little piece of friendly advice sets him off.

Anh không thể chịu đựng anh ta thêm một chút nào nữa! Anh ta như một quả pháo thậm chí một lời khuyên thân thiện cũng làm anh ấy nổ tung.

Jan:      So what did you tell him?

Vậy anh đã nói gì với anh ấy?

Andy:  I told him that if he could be more patient and try not to lose his temper so easily, he would be more popular.

Anh đã nói với anh ấy rằng nếu anh ấy kiên nhẫn hơn và cố gắng không dễ dàng mất bình tĩnh, anh ấy được yêu quý hơn. 

Jan:      No wonder he threw a fit.  His popularity is really a sore spot.

Không ngạc nhiên chút nào khi anh ta nổi cáu. Việc chào đón của anh ta thực sự là một điểm chí mạng

Andy:  Well, I guess I’ll just keep my mouth shut.  That’ll teach me to give advice!

Ồ, anh đoán anh sẽ chỉ ngậm miệng lại. Điều đó sẽ dạy anh trước khi cho lời khuyên!

Jan:      Not unless you want to die!

Sẽ không trừ khi anh muốn chết!

Dialgue 2: Don’t Take It Out On Me!

Đừng mang nó ra với tôi!

Storyline: Vickie’s husband had a bad day.  He flared up at Vickie at the slightest provocation…

Tình huống: Chồng của Vickie có một ngày tồi tệ. Anh ta vẫy tay với Vickie một cách khiêu khích…

Vickie: Jack, can you do the dishes tonight?  I’m very tired.

Jack, anh có thể dọn món ăn tối nay được không? Em rất mệt.

Jack: Can’t we just put them in the dishwasher?  I’ve had a very bad day, too!  I just want to kick back and relax.

Tại sao chúng ta không bỏ chúng vào máy rửa bát nhỉ? Anh cũng đã có một ngày vô cùng tồi tệ. Anh chỉ muốn đá bay và thư giãn.

Vickie: Hey! Just because you had a bad day today doesn’t give you permission to take it out on me!

Này! Chỉ vì anh có một ngày tồi tệ hôm nay không có nghĩa anh được phép đưa nó ra với em!

Jack: Just leave me alone, OK!

Hãy để anh một mình, được chứ!

Vickie: Why are you being such a turd!  I wish I hadn’t gotten married!

Tại sao anh lại như vậy! Em ước em chưa lập gia đình!

Dialogue 3: No Wonder You’re Livid!

Không có gì ngạc nhiên khi bạn tái mét!

Storyline: Mark tells June that he was ripped off by a garage.  June sympathizes with Mark and suggests that he file a complaint with the consumer protection agency.

Tình huống: Mark nói với June rằng anh ta bị một gara tính giá cao cắt cổ. June đồng tình với Mark và đề nghị anh ta nộp đơn khiếu nại với hội bào vệ người tiêu dùng.

June:    You look so angry. What happened?

Anh trông tức giận thế. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Mark:   Nothing. I’d rather not talk about it. Just don’t ask.

Không có gì. Tốt hơn là tôi không nói gì về nó. Chỉ cần không hỏi là được.

June: Come on. I think you need to let off some steam. Besides, you shouldn’t keep your feelings pent up. They’ll eat you alive. So, talk to me.

Thôi nào. Tôi nghĩ anh cần xả bớt ra đấy. Bên cạnh đó, anh không nên giữ lại những cảm xúc của riêng mình. Chúng sẽ ăn dần sự sống của anh. Vậy, hãy nói tôi nghe đi.

Mark:   All right. This morning I took my car to the garage to have them check the air-conditioner. They only gave it a once-over, refilled it with some Freon, and charged me 300 bucks!

Được thôi. Sáng nay tôi mang xe oto đến gara để kiểm tra điều hòa không khí. Họ chỉ lấy ra một chút, đổ thêm một chút Freon (chất làm lạnh) và tính tôi 300 đôla

June:    No wonder you’re livid.  I’d be mad, too if someone ripped me off like that.

Thật không ngạc nhiên khi anh xanh mét. Tôi cũng điên nếu ai đó tính tiền cắt cổ như vậy.

Mark:   Yeah. AND they were rude.  They said I didn’t know anything about cars, which I don’t, but they didn’t have to be so blunt!

Đúng. VÀ họ còn thô lỗ nữa. Họ nói rằng tôi không biết chút gì về oto, cái mà tôi không biết nhưng họ không được lỗ mãng như vậy!

June:    Sounds like you got a raw deal!  Maybe you should file a complaint with the Consumer Protection Agency.

Nghe có vẻ anh có ít kinh nghiệm mua bán! Có lẽ anh nên nộp đơn khiếu nại lên Hội bảo vệ người tiêu dùng đấy.

Nếu gặp phải một trong các tình huống giống như “Tài liệu giao tiếp tiếng anh hàng ngày – biểu cảm giận dữ”, bạn sẽ làm gì? Hãy chia sẻ cùng Aroma các tài liệu tiếng anh giao tiếp theo chủ đề mà bạn yêu thích và đón xem những bài học bổ ích tiếp theo nhé!

Nếu bạn đang cần sử dụng tiếng anh giao tiếp sao cho thành thạo, hãy đăng ký ngay thông tin cơ bản vào bảng nhỏ bên dưới nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *