Những câu nói thường dùng để chúc mừng và khen ngợi trong giao tiếp tiếng anh


Bạn đã biết tất cả những từ vựng chúc mừng trong các dịp đặc biệt chưa? Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại các từ, các mẫu câu có thể sử dụng trong những dịp đặc biệt. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

happy new year

congratulations! : xin chúc mừng!
well done! : làm tốt lắm!
good luck! : thật là may mắn!
bad luck! : thật là xui xẻo!
never mind!: không sao!
what a pity! or what a shame!: tiếc quá!
happy birthday! : chúc mừng sinh nhật!
happy New Year! : chúc mừng Năm mới!
happy Easter! : chúc Phục sinh vui vẻ!
happy Christmas! or merry Christmas! : chúc Giáng sinh vui vẻ!
happy Valentine’s Day! : chúc Valentine vui vẻ!
glad to hear it! :rất vui khi nghe điều đó
sorry to hear that! :rất tiếc khi nghe điều đó

Nội dung khác liên quan:

>> CÁCH DIỄN TẢ NỖI THẤT VỌNG BẰNG TIẾNG ANH

>> TỔNG HỢP NHỮNG MẪU CÂU GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN TRONG TIẾNG ANH


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *