Tổng hợp những mẫu câu giới thiệu về bản thân trong tiếng Anh


Bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau để giới thiệu những thông tin cơ bản về bản thân mình trong tiếng Anh. Những mẫu câu này sẽ giúp bạn tự tin giới thiệu về bản thân mình
5-10-b3-a2-1821-1444039224.png

Bạn có thể giới thiệu những thông tin cơ bản về bản thân mình như tên, quê quán, tuổi tác.

5-10-b3-a3-1481-1444039224.png

Nếu kỹ hơn, bạn có thể giới thiệu thêm về gia đình, sở thích nói chung, ẩm thực…

5-10-b3-a4-5827-1444039224.png

…hay chia sẻ những điều cụ thể hơn về bản thân mình.

5-10-b3-a5-9297-1444039225.png

Một số từ vựng về ngày tháng, môn học.

5-10-b3-a6-9527-1444039225.png

Từ vựng về nghề nghiệp, sở thích giúp bạn giới thiệu bản thân mình dễ dàng hơn.

(tổng hợp)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *