Học tiếng anh qua bài hát The climb – Miley Cyrus


 

Bạn đã từng leo núi và từ bỏ? Hãy tiếp tục kiên trì cố gắng trên từng bước chân. Chinh phục tiếng anh cũng có lúc nản chí. Những lúc đó, bạn hãy thử thay đổi cách khác như lắng nghe và học tiếng anh qua bài hát The climb – Miley Cyrus. Chắc chắn bạn sẽ có thêm động lực và tiếp sức cho bạn trên con đường đó!

Cùng học tiếng anh qua bài hát The climb – Miley Cyrus

I can almost see it 

Tôi có thể nhìn thấy

That dream I’m dreaming but 

Giấc mơ tôi luôn mơ về

There’s a voice inside my head sayin, 

Có một giọng nói vẫn luôn lên tiếng trong tâm trí tôi

You’ll never reach it, 

“Mày chẳng bao giờ là được điều đó”

Every step I’m taking, 

Mỗi bước chân tôi đặt,

Every move I make feels 

Mỗi chuyển đọng làm tôi cảm nhận

Lost with no direction 

Thấy tôi mất phương hướng

My faith is shaking but I 

Niềm tin tôi đang chao đảo nhưng tôi

Got to keep trying 

Vẫn phải tiếp tục cố gắng

Got to keep my head held high

Vấn phải tiếp tục ngẩng cao đầu 

There’s always going to be another mountain 

Sẽ luôn có ngọn núi khác mọc lên

I’m always going to want to make it move

Tôi sẽ làm chúng phải chuyển dời 

Always going to be an uphill battle,

Luôn là một cuộc chiến gian nan, 

Sometimes you going to have to lose,

Thỉnh thoảng bạn sẽ thất bại 

Ain’t about how fast I get there, 

Không phải bạn đến đích nhanh tới đâu

Ain’t about what’s waiting on the other side 

Không phải thứ đang chờ đợi phía trước

It’s the climb 

Đó là sự vượt qua

The struggles I’m facing, 

Những cuộc đấu tôi đang đối mặt,

The chances I’m taking 

Những cơ hội tôi đang nắm giữ

Sometimes they knock me down but 

Đôi lúc chúng đánh gục tôi nhưng…

No I’m not breaking 

Không, tôi sẽ không gục ngã

The pain I’m knowing 

Cơn đau tôi đang chịu đựng

But these are the moments that

Nhưng có những khoảnh khắc

I’m going to remember most yeah

Tôi sẽ nhớ mãi  

Just got to keep going

Chỉ tiếp tục đi 

And I, 

Và tôi

I got to be strong 

Tôi phải trở nên mạnh mẽ

Just keep pushing on, 

Chỉ tiếp tục nỗ lực

There’s always going to be another mountain 

Sẽ luôn có những ngọn núi khác mọc lên

I’m always going to want to make it move 

Tôi sẽ làm chũng phải chuyển dời

Always going to be an uphill battle, 

Luôn là một cuộc chiến gian nan,

Sometimes you going to have to lose,

Đôi lúc bạn sẽ thất bại, 

Ain’t about how fast I get there, 

Không phải tôi đến đích nhanh đến đâu

Ain’t about what’s waiting on the other side

Không phải thứ đang đợi bạn phía trước là gì 

It’s the climb 

Đó là sự vượt qua

There’s always going to be another mountain 

Sẽ luôn có những ngọn núi khác mọc lên

I’m always going to want to make it move

Tôi sẽ làm chúng phải chuyển dời 

Always going to be an uphill battle,

Luôn là một cuộc chiến gian nan, 

Sometimes you going to have to lose,

Đôi lúc bạn sẽ thất bại

Ain’t about how fast I get there, 

Không phải chuyện tôi về đích nhanh đến đâu

Ain’t about what’s waiting on the other side 

Không phải thứ đang chờ đợi bạn phía trước là gì

It’s the climb 

Đó là sự vượt qua

Keep on moving 

Giữ vững bước chân

Keep climbing 

Hãy vượt qua

Keep the faith baby 

Giữ vững niềm tin

It’s all about 

Đó là tất cả

It’s all about 

Đó là tất cả

The climb 

Sự vượt qua

Keep the faith 

Giữ vững niềm tin

Keep your faith

Giữ vững niềm tin

Vocabulary

Dream : mơ, giấc mơ

Voice: giọng nói

Direction: hướng, phương hướng

Faith: niềm tin, đức tin

Unphill battle: trận chiến khó khăn

Struggle: cuộc đấu tranh

Chance: cơ hội

Climb: leo trèo

Học tiếng anh qua bài hát The climb – Miley Cyrus với những ca từ đơn giản, giọng hát nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. Tinh thần quyết chiến quyết thắng trên mỗi thử thách, mỗi chặng đường, những lúc khó khăn sẽ luôn là điều cần thiết để bạn vượt qua khó khăn.

Chúc bạn vững bước, vững niềm tin trên mỗi chặng đường chinh phục tiếng anh!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *