Học tiếng anh qua bài hát có phụ đề – Inspired (Miley Cyrus)


Khi bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, bạn cần lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Học tiếng anh cũng có những khi bạn cảm thấy bế tắc, không có tiến bộ. Những lúc đó, bạn hãy nghe và tiếp tục học tiếng anh qua bài hát có phụ đề – Inspired (Miley Cyrus) nhé! Đó là một bài hát rất phù hợp để kết hợp giữa học tập và thư giãn!

Học tiếng anh qua bài hát có phụ đề – Inspired (Miley Cyrus) nhé!

I’m writing down my dreams, all I’d like to see

Tôi đang viết những giấc mơ, tất ca những gì tôi muốn thấy.

Starting with the bees, or else they’re gonna die

Bắt đầu với ong, hoặc nếu không thì chúng sẽ chết

There won’t be no trees, or air for us to breathe

Sẽ không có cây cối, hoặc không khí cho chúng ta thở

I’ll start feeling mad, but then I feel inspired

Tôi bắt đầu điên rồ, nhưng rồi tôi cảm thấy hứng thú

Thinking about the days coming home with dirty feet

Nghĩ về những ngày trở về nhà với đôi chân lấm bẩn

Or playing with my dad, all day in the creek

Hoặc chơi với bố cả ngày trong dòng suối

He somehow has a way of knowing what to say

Bố luôn biết phải nói gì

So when I’m feeling sad, he makes me feel inspired

Nên khi tôi cảm thấy buồn, bố khiến tôi cảm thấy hứng khởi

We are meant for more

Chúng ta có ý nghĩa hơn

Pull the handle on the door, that opens up to change

Kéo cửa, mở ra để thay đổi

I know that sounds so strange, to think

Tôi biết điều đó thật lạ để nghĩ

We are meant for more

Chúng ta có ý nghĩa hơn

Pull the handle on the door, that opens up to change

Kéo cửa, mở ra để thay đổi

I know that sounds so strange

Tôi biết điều đó thật lạ để nghĩ

Cuz you’ve always felt so small, but know you aren’t at all

Vì bạn luôn cảm thất quá nhỏ, nhưng biết rằng bạn không ở tất cả

And I hope you feel inspired

Và tôi hy vọng bạn cảm thấy hứng khởi

Oh, I hope you feel inspired

Oh, tôi hy vọng bạn cảm thấy hứng khởi

How can we escape, all the fear, all the hate?

Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi mọi sự sợ hãi, chán ghét?

Is anyone watching us down here?

Có ai đang thấy chúng ta ở đây không?

Death is life, it’s not a curse

Cái chết là cuộc sống, không phải một lời nguyền

Reminds us of time, and what it’s worth

Nhắc chúng ta về thời gian và nó đáng giá những gì

To make the most out of it while we’re here

Để tận dụng tối đa trong khi chúng ta ở đây

We are meant for more

Chúng ta có ý nghĩa hơn

Pull the handle on the door, that opens up to change

Kéo cửa, mở ra để thay đổi

I know it sounds so strange

Tôi biết điều đó thật lạ để nghĩ

Cuz you’ve always felt so small, to think

Vì bạn luôn cảm thấy quá nhỏ để nghĩ

We are meant for more

Chúng ta có ý nghĩa hơn

There’s a lock upon the door, but we hold the key to change

Cái khóa trên cửa, nhưng chúng ta nắm giữ chìa khóa để thay đổi

How can we escape, all the fear, all the hate?

Làm thế nào chúng ta thoát khỏi mọi sự sợ hãi, chán ghét?

Is anyone watching us down here?

Có ai đang thấy chúng tôi ở đây không?

Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của Miley Cyrus, chắc hẳn bạn không thể bỏ qua bài hát này. Với ca từ đơn giản, giai điệu nhẹ nhàng, bạn có thể vừa học tiếng anh qua bài hát có phụ đề – Inspired (Miley Cyrus) vừa thư giãn hiệu quả.

Các bài hát tiếng anh có phụ đề là cách học tiếng anh hiệu quả mà Aroma – Tiếng anh cho người đi làm giới thiệu đến bạn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *