Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán


Để tiếp tục loạt bài viết về tiếng anh tài chính kế toán, aroma xin gửi đến đọc giả phần 2 của tài liệu từ vựng tiếng anh chuyên ngành. Các bạn có thể sưu tập lại để tiện lợi cho việc tra cứu.

tu-dien-tieng-anh-ke-toan-tai-chinh-1

  1. Từ vựng bắt đầu bằng chữ cái “ D”

– Deferred expenses : Chi phí chờ kết chuyển

– Depreciation of fixed assets : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

– Deferred revenue : Người mua trả tiền trước

– Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

– Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

– day-to-day: /ˌdeɪ.təˈdeɪ/, thường ngày

– deposit money: tiền gửi

– debt: khoản nợ

– debate: cuộc tranh luận

-depreciation: khấu hao

– debit: ghi nợ (money which a company owes)

– debit balance: số dư nợ

– depreciation of goodwill: khấu hao uy tín

– depletion: sự hao cạn

– directors: hội đồng quản trị

– debit note: giấy báo nợ

– debenture interest: lãi trái phiếu

– dependant: người sống dựa người khác

– debentures: trái phiếu, giấy nợ

– deduct: trừ đi, khấu đi

– debtor: con nợ

– discounts received: chiết khấu mua hàng

– direct costs: chi phí trực tiếp

– decode: giải mã (understand the mean of the message writen in code)

– discounts allowed: chiết khấu bán hàng

– discounts: chiết khấu

– direct debit: ghi nợ trực tiếp

– directors’ remuneration: thù kim thành viên hội đồng quản trị

– domestic: trong nước, nội trợ

– dishonored cheques: sec bị từ chối

– dispense: phân phát, ban

– doubt: sự nghi ngờ

– dividends: cổ tức

– dispenser: máy rút tiền tự động

– documentary credit: tín dụng thư

– draw: rút

– disposal of fixed assets: thanh lý tài sản cố định

– draft: hối phiếu

– double entry rules: các nguyên tắc bút toán kép

– drawee: ngân hàng của người ký phát

– drawer: (Payer) người ký phát (Séc)

– drawing: rút vốn

– due : đến kỳ hạn

– dual aspect concept: nguyên tắc ảnh hưởng kép

Hi vọng các tài liệu aroma cung cấp sẽ giúp các bạn học tieng anh chuyen nganh ke toan tai chinh một cách dễ dàng hơn, cũng như tiếp cận với các tài liệu chuyên ngành một cách nhanh chóng nhất. Các bạn có nhu cầu học tiếng Anh chuyên sâu cho người đi làm vui lòng tham khảo các khóa học của aroma tại: www.aroma.vn

Nội dung khác liên quan:

>> GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TIẾNG ANH CHUẨN “ENGLISH FOR ACCOUNTING”

>> TỪ VỰNG TIẾNG ANH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BẮT DẦU BẰNG “B” VÀ “C”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *