Kiểm tra trình độ miễn phí


Các bước kiểm tra trình độ tiếng anh đầu vào miễn phí tại Aroma:

 Kiểm tra trình độ: aroma gửi bài kiểm tra qua email, Học viên thu xếp thời gian thuận tiện của mình làm trong 50 phút và gửi lại qua email cho aroma. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại cho Học viên.

– Kết quả & xếp lớp: aroma sẽ chấm bài và gửi email cho học viên thông báo về trình độ tiếng anh của học viên

Bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin của bạn tại mục dưới này, chúng tôi sẽ gửi đề bài cho bạn trong một vài giờ. Sau khi nhận đề bài, tiến hành làm và gửi kết quả lại cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được điểm và lời tư vấn rất nhanh sau đó.

>> CLICK ĐỂ LẤY ĐỀ BÀI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH FREE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *