Học anh văn văn phòng


Tiếng anh đang ngày càng thể hiện vị trí của mình trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nó đã dần trở thành một ngôn ngữ thứ 2 và xuất hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là hoc anh van van phong tai tphcm.

Tiếng anh văn phòng hiện nay không phải chỉ dành riêng cho một đối tượng nào đó mà cần cho tất cả mọi người- những người đi làm. Dù làm công việc gì bạn cũng có ít nhiều phải sử dụng đến tiếng anh văn phòng trong giao tiếp. Các cuộc hẹn với đối tác nước ngoài, thư từ từ nước ngoài gửi về sẽ không làm bạn phải lung túng khi đã có một vốn tiếng anh văn phòng nhất định.

Tuy nhiên học tiếng anh văn phòng như thế nào là hợp lý nhất, vì những người đi làm thường có rất ít thời gian. Trung tâm tiếng anh danh cho người đi làm Aroma hiểu rằng muốn học tốt tiếng anh bạn phải được đặt vào một môi trường giao tiếp với những tình huống giao tiếp nhất định. Vì vậy, cách học qua những mẫu đàm thoại cơ bản sẽ là một cách hay để học tốt tiếng anh.

học tiếng anh văn phòng

Trong bài viết này, Aroma muốn giới thiệu đến bạn một đoạn đàm thoại ngắn về thời gian.

What’s the date today?

Hôm nay là ngày mấy rồi?

A: What’s the date today, Mrs Brown? I don’t have a calendar.

Bà Brown, hôm nay là ngày mấy rồi? Tôi không có lịch mang theo.

B: Today is Tuesday, May 7, 2014

Hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2014.

A: May 7? Oh. I have a meeting tonight?

Ngày 7 tháng 5 á? ồ tối nay tôi có một cuộc họp quan trọng.

B: What time does your meeting begin?

Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giơ?

A: it ought to begin at about 8.

Nó bắt đầu lúc 8 giờb:

B; what time is it now? Do you have the correct time?

Bây giờ là mấy giờ rồi? Ông có biết thời gian chính xác không?

A: I don’t know what time it is.

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ.

B: It must be about 5/

Chắc khoảng 5 giờ thôi

A: I have to go  now. I don’t want to be late.

Giờ tôi pahir đi thôi, tôi không muốn bị muộn đâu.

B: You won’t be late. It’s still early.

Bạn sẽ không muộn đâu, vẫn còn sớm mà.

Đoạn đàm thoại ngắn này có những mẫu câu mà bạn rất thường hay phải sử dụng trong anh văn văn phòng. Luyện tập nó thường xuyên với bạn bè và đồng nghiệp của bạn nó sẽ giúp bạn phản xạ nhanh hơn trước những tình huống giao tiếp thông dụng trong thực tế. Hơn nữa bạn lại có thể vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa tự học rất hiệu quả.

Tham khảo thêm:

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *