Bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường hay nhất


Thuyết trình tiếng Anh về môi trường là một trong những chủ đề gần như khó nhất trong tiếng Anh. Những bài luận, thuyết trình tiếng Anh về chủ đề này đòi hỏi người học phải có được một kiến thức chuyên sâu cũng như nền tảng từ vựng và ngữ pháp phong phú, gắn liền với chủ đề môi trường. Bài thuyết trình Anh văn về môi trường sau đây sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và cách thực hiện một đề tài thuyết trình trong tiếng Anh.

Thuyết trình tiếng Anh về môi trường

Thuyết trình tiếng Anh về môi trường

Cách thực hiện bài luận tiếng Anh về môi trường tốt nhất

Trước khi các bạn tham khảo bài luận tiếng Anh chủ đề về môi trường thì các bạn nên nắm được cách thực hiện, lên ý tưởng cũng như chuẩn bị để có được một bài thuyết trình phù hợp và tốt nhất. Những điều các bạn cần thực hiện như sau:

– Xác định rõ chủ đề và lập ý tưởng cho chủ đề mà mình định làm. Trong chủ đề lớn môi trường, các bạn cần xác định cho mình điểm chính, chủ đề chính cho bài thuyết trình, bạn không thể nói hết về môi trường được, điều đó là quá tham lam và gần như là không thể.

Các chủ đề mà bạn có thể chia tách như chủ đề rác thải, giảm thiểu ô nhiễm bằng trồng cây xanh hay đơn giản chỉ là cách phân loại giác bảo vệ môi trường…

– Viết câu chủ đề cho bài thuyết trình, đây được coi là khung xương của bài thuyết trình, giúp người nghe hiểu được bạn đang muốn nói tới cái gì là chủ đạo.

– Viết mở bài: Nêu khái quát về chủ đề, gợi mở những điều cần giải quyết.

– Thân bài: Đầy đủ thông tin mà phần mở bài đã gợi mở, nhắm chính vào một chủ đề nhỏ nhất để làm nổi bật nội dung bài.

– Kết bài: Tóm tắt lại nội dung và đưa ra kiến nghị giải quyết.

Đó là cách cơ bản nhất để bạn xây dựng lên được một bài thuyết trình chủ đề môi trường đơn giản nhưng lại hiệu quả và giúp người nghe hiểu được bạn muốn nói gì nhanh nhất.

Bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường hay nhất

Bài thuyết trình chủ đề môi trường hay nhất này các bạn có thể tham khảo để giúp quá trình học tiếng Anh và làm bài thuyết trình hay nhất nhé!

Good morning to the Excellencies, my respected teachers and my dear friends.

The topic of my speech is Environment. Environment is the surrounding in which we live. It is the source of life. Our whole life is dependent to the environment. It directs our life and determines our proper growth and development. Good or bad quality of social life depends on the quality of our natural environment. The need of human beings for food, water, shelter and other things depends on the environment around us. There is a balanced natural cycle exists between environment and lives of human beings, plants and animals. Human society is playing vital role in degenerating the natural environment which in turn negatively affects the lives on this planet. All the human actions in this modern world directly impact the whole ecosystem.

All the actions have brought a big change in this planet which resulted in many environmental problems. Increasing demand of technologies and industries in the modern time impacts the nature. The increasing invention of new technologies has changed the interaction of people with environment which permits more population to grow. The modern technologies have immense power which has altered the whole environment in an unimagined way. The indiscriminate use of environment is the root of ecological crisis. Such continuous increase in the technologies and human behaviour are correspondingly very serious. Such amazing technologies have become the reason of economic growth in 20th century however it had dramatically affected the natural resources.

Some of the environmental problems are rapid growth in world population, deteriorating natural resources, diminishing forests and wetlands, erosion of soil and coral reefs, depleting underground water, regular shortage of fresh drinking water, vanishing plants, salinization in Africa, Asia, Latin America and Middle East. Some other issues are loss of biodiversity, rapid extinction of some important animal species, collapse of fisheries, rising air and water pollution, rise in atmospheric temperature, thinning of ozone layer, spoiling rivers, seas and underground resources.

Even though science and technology have radically altered the terms of adaptation to the nature, we still need to adapt to the environment. Human society is embedded in an environment. We must not forget that the human being is first and foremost an animal, sharing living space with other animal species in an environment on which they are mutually dependent. It is our responsibility to save our environment and earth and make the possibility of healthy and happy life here.

Thank You!

Lời dịch:

Kính thưa các thầy cô và các bạn thân mến!

Chủ đề của bài phát biểu của tôi là môi trường. Môi trường ở xung quanh nơi chúng ta đang sống. Đó là cội nguồn của sự sống. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào môi trường. Nó định hướng cuộc sống của chúng ta và xác định sự trưởng thành và phát triển đúng đắn của chúng ta. Chất lượng cuộc sống xã hội tốt hay xấu phụ thuộc vào chất lượng môi trường tự nhiên. Nhu cầu của con người đối với thực ăn, nước, nơi trú ẩn và những thứ khác phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng ta. Có một chu kỳ cân bằng tự nhiên tồn tại giữa môi trường và cuộc sống của con người, thực vật và động vật. Xã hội loài người đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy thoái môi trường tự nhiên, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống trên hành tinh này. Tất cả các hành động của con người trong thế giới hiện đại này đều tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ sinh thái.

Tất cả các hành động đã mang lại một thay đổi lớn trong hành tinh này dẫn đến nhiều vấn đề về môi trường. Nhu cầu ngày càng tăng của công nghệ và công nghiệp trong thời hiện đại ảnh hưởng đến tự nhiên. Các phát minh mới về công nghệ ngày càng nhiều đã thay đổi sự tương tác của những người có môi trường cho phép dân số tăng trưởng nhiều hơn. Các công nghệ hiện đại có sức mạnh to lớn đã thay đổi toàn bộ môi trường theo một cách không tưởng. Việc ứng dụng bừa bãi vào môi trường là gốc rễ của cuộc khủng hoảng sinh thái. Sự gia tăng liên tục trong công nghệ và hành vi của con người rất nghiêm trọng. Những công nghệ tuyệt vời như vậy đã trở thành lý do của tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ 20, tuy nhiên nó đã ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên thiên nhiên.

Một số vấn đề môi trường đang gia tăng nhanh chóng trong dân số thế giới, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt rừng và đất ngập mặn, xói mòn đất và các rặng san hô, cạn kiệt nước ngầm, thiếu nước uống sạch, sự biến mất của các loài thực vật, xâm nhập mặn ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Một số vấn đề khác bao gồm mất đa dạng sinh học, sự tuyệt chủng nhanh chóng của một số loài động vật quan trọng, sự sụp đổ của ngành thủy sản, ô nhiễm không khí và nguồn nước, tăng nhiệt độ khí quyển, làm mỏng tầng ôzôn, tàn phá những dòng sông, biển cả và ác tài nguyên dưới lòng đất.

Mặc dù khoa học và công nghệ đã thay đổi triệt để các điều kiện thích ứng với thiên nhiên, chúng ta vẫn cần phải thích nghi với môi trường. Xã hội loài người gắn liền với môi trường. Chúng ta không được phép quên rằng con người là loài động vật đầu tiên và tầng cao nhất của giới động vật, chia sẻ không gian sống với các loài động vật khác trong môi trường mà chúng phụ thuộc lẫn nhau. Đó là trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ môi trường và trái đất; và tạo ra cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc ở đây.

Cảm ơn bạn!

Một số từ vựng cần nắm trong bài:

– Essential : Rất cần tiết, đặc biệt quan trọng

– Nourish: Nuôi dưỡng

– Ruin: Phá hủy, hủy hoại

– Existence : Sự tồn tại

– Obviously: Chắc chắn

– Consequences: Hậu quả

– Denied: Chối bỏ

– Low Productivity: Năng suất thấp

– Exploitiatin: Khai thác

Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả và hoàn thành tốt bài thuyết trình tiếng Anh chủ đề môi trường hay nhất!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *