Bộ tài liệu tiếng anh giao tiếp theo chủ đề hàng ngày (P2)


Để có thể giao tiếp tiếng anh một cách tự nhiên thì bạn cần phải có một lượng kiến thức vững vàng để nói chuyện với những người xung quanh. Vì thế mà hôm nay Aroma sẽ gửi đến cho các bạn 4 chủ đề tiếp theo qua bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp theo chủ đề hàng ngày (P2). Các bạn cùng tìm hiểu nhé!

bo-tai-lieu-tieng-anh-giao-tiep-theo-chu-de-hang-ngay

Bộ tài liệu tiếng anh giao tiếp theo chủ đề hàng ngày (P2)

Lesson 5: ASKING ABOUT LOCATION

A: Excuse me, I’m looking for the Holiday Inn. Do you know where it is? 

Làm ơn, tôi đang tìm Holiday Inn. Bạn có thể cho tôi biết nó ở đâu không?

B: Sure. It’s down this street on the left. 

Được chứ. Nó nằm ở cuối con đường này bên phía tay trái.

A: Is it far from here? 

Từ đây đến đó có xa không vậy?

B: No, it’s not far. 

Không, nó không xa lắm đâu.

A: How far is it? 

Nó bao xa vậy?

B: About a mile and a half. 

Khoảng 1,5km.

A: How long does it take to get there? 

Mất khoảng bao lâu để tới đó vậy?

B: 5 minutes or so. 

5 phút hoặc hơn chút.

A: Is it close to the subway station? 

Nó có gần trạm đường hầm không vậy?

B: Yes, it’s very close. The subway station is next to the hotel. You can walk there. 

Có, nó rất gần. Trạm đường hầm đó ngay cạnh khách sạn. Bạn có thể đi bộ tới đó.

A: Thanks a lot.

Cảm ơn rất nhiều.

Lesson 6: DO YOU KNOW THE ADDRESS?

A: Excuse me. Do you know how to get to the mall? 

Xin lỗi. Bạn có biết làm thế nào để đến trung tâm mua sắm không?

B: Sure, I used to work there. Go straight for about a mile, then turn left at the light.The mall will be on the right.

Được chứ. Trước tôi thường làm ở đó. Đi thẳng khoảng 1 dặm, sau đó rẽ trái. Nó sẽ nằm phía bên tay phải.

A: Do you know the address? 

Bạn có biết địa chỉ không?

B: Yes, the address is 541 Main street. 

Có, địa chỉ là 541 đường Main.

A: Can you write it down for me please? 

Bạn có thể viết ra cho tôi được không?

B: No problem.

Không thành vấn đề.

A: Is it faster if I take Highland avenue? 

Liệu rằng có nhanh hơn nếu tôi đi đại lộ Highland?

B: No, that way is longer. There are more stop lights on that street. 

Không, đường đó xa hơn. Có nhiều đèn đỏ trên đường đó.

A: I think you’re right. Thank you. 

Tôi nghĩ là bạn nói đúng. Cảm ơn.

bo-tai-lieu-tieng-anh-giao-tiep-theo-chu-de-hang-ngay-1

Lesson 7: VACATION TO CANADA

A: What’s today’s date? 

Ngày hôm nay là gì nhỉ?

B: It’s July 5th. 

Nó là ngày mùng 5 tháng 7.

A: When are you going on vacation? 

Bạn có kì nghỉ vào khi nào?

B: I’m leaving on Sunday. We’re going to Canada. 

Tôi đang định đi vào chủ nhật. Chúng tôi sẽ đi Canada.

A: Really? The day after tomorrow? That’s very soon. 

Thật sao? Nó sau ngày mai mà?

B: Yeah, I know. 

Tôi biết rồi.

A: How long are you going to stay there? 

Bạn sẽ ở đó bao lâu?

B: About 2 weeks. 

Khoảng 2 tuần.

A: When are you coming back? 

Khi nào bạn sẽ trở về?

B: I’m coming back on the 17th.

Tôi sẽ trở về vào ngày 17.

A: Alright. Have a nice trip. 

Phải rồi. Chúc chuyến đi tốt đẹp.

Lesson 8: WHO IS THAT WOMAN?

A: Joseph, who is that woman? 

Joseph, người phụ nữ kia là ai vậy?

B: That’s Susan. 

Đó là Susan.

A: What does she do for work? 

Cô ấy làm công việc gì vậy?

B: She’s a lawyer. 

Cô ấy là luật sư.

A: Is she American? 

Có phải cô ấy là người Mỹ không?

B: No, but she speaks English fluently. 

Không, nhưng cô ấy nói Tiếng Anh rất trôi chảy.

A: She’s really tall. Do you know her? 

Cô ấy thực sự rất cao. Bạn có biết cô ấy không?

B: Yes, I know her. We’re friends. 

Có, tôi biết cô ấy. Chúng tôi là bạn mà.

A: Who’s that man standing next to her? 

Người đàn ông ngồi cạnh cô ấy là ai vậy?

B: Which man? 

Người đàn ông nào?

A: That short guy on her right. What’s his name? 

Người thấp thấp ngồi bên phải cô ấy đó. Tên anh ấy là gì vậy?

B: Oh, that’s Matt. 

Oh, đó là Matt.

B: He’s really good looking. 

Anh ấy trông thực sự rất ưa nhìn.

A: Yeah.

Phải đó.

B: Do you know him? 

Bạn có biết anh ta không?

A: I don’t know him, but I think my sister does. 

Tôi không biết anh ta, nhưng tôi nghĩ chị gái tôi biết.

B: Is he married? 

Anh ta kết hôn rồi à?

A: Yes, he’s married. 

Phải, anh ta kết hôn rồi.

A: I remember now. I met him before. 

Bây giờ tôi mới nhớ ra. Trước đó tôi đã gặp anh ta thì phải.

Các đoạn hội thoại trong bộ tài liệu tiếng anh giao tiếp theo chủ đề hàng ngày (P2) giúp bạn áp dụng đơn giản khi muốn chỉ và hỏi đường xá, thể hiện sự quan tâm với người khác khi trò chuyện. Chỉ vài câu nói đơn giản, dễ áp dụng, bạn hoàn toàn làm chủ tình huống trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng anh.

Bạn hãy tiếp tục đón xem các tài liệu học tiếng anh giao tiếp của chúng tôi nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *