Học tiếng anh qua lời bài hát – Only you (Selena Gomez)


Tình yêu không chỉ làm cho bạn ghi nhớ. Bạn có thể sẽ nhớ mãi người đó bởi bạn đã dành tình cảm sâu đậm cho họ. Để lắng nghe một tình yêu như vây, bạn hãy lặng yên trong ít phút và “Học tiếng anh qua lời bài hát – Only you (Selena Gomez)” nhé!

Học tiếng anh qua lời bài hát – Only you (Selena Gomez)

Looking from a window above, it’s like a story of love

Nhìn từ cửa sổ phía trên, đó giống như một câu chuyện tình yêu

Can you hear me

Anh có thể nghe thấy em nói không

Came back only yesterday

Chỉ để trở lại ngày hôm qua

I’m moving further away

Em đang đi rời xa

Want you near me

Muốn anh gần em

All I needed was the love you gave

Tất cả những gì em cần là tình yêu anh dành cho em

All I needed for another day

Tất cả những gì em cần cho ngày khác

And all I ever knew

Và tất cả những gì em từng biết

Only you

Chỉ có anh thôi

Sometimes when I think of her name

Thỉnh thoảng khi em nghĩ về tên cô ấy

When it’s only a game

Khi đó chỉ là một trò chơi

And I need you

Và em cần anh

Listen to the words that you say

Lắng nghe những lời anh nói

It’s getting harder to stay

Trở nên khó hơn để giữ lại

When I see you

Khi em nhìn anh

All I needed was the love you gave

Tất cả những gì em cần là tình yêu anh dành cho em

All I needed for another day

Tất cả những gì em cần cho ngày khác

And all I ever knew

Và tất cả những gì em từng biết đến

Only you

Chỉ có anh mà thôi

All I needed was the love you gave

Tất cả những gì em cần là tình yêu anh dành cho em

All I needed for another day

Tất cả những gì em cần cho ngày khác

And all I ever knew

Và tất cả những gì em từng biết đến

Only you

Chỉ có anh mà thôi

This is going to take a long time

Sẽ mất một thời gian dài

And I wonder what’s mine

Và em tự hỏi em là ai

Can’t take no more

Không thể có thêm

Wonder if you’ll understand

Em tự hỏi nếu như anh hiểu

It’s just the touch of your hand

Đó chỉ là cái chạm tay

Behind a closed door

Đằng sau cánh cửa đóng chặt

All I needed was the love you gave

Tất cả những gì em cần là tình yêu anh dành cho em

All I needed for another day

Tất cả những gì em cần cho ngày khác

And all I ever knew

Và tất cả những gì em từng biết đến

Only you

Chỉ có anh mà thôi

“Only you”, một bài hát nhẹ nhàng và đơn giản, rất thích hợp để bạn lắng nghe trong thời gian rảnh rỗi tạo bất kỳ không gian nào. Học tiếng anh qua lời bài hát – Only you (Selena Gomez), bạn sẽ cảm nhận được một tình yêu chân thành, sâu đậm và đầy nhớ thương.

Bạn hãy cùng Aroma vui học tiếng anh qua các bài hát hay và tình cảm với bài học tiếp theo nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *