Tiếng anh cho người lớn tuổi


tiếng anh cho người lớn tuổi

Tiếng anh có vai trò quan trọng và cần thiết. Vì vậy hiện nay nhiều người lớn cũng theo học các lớp tiếng anh.

Tuy nhiên để hiệu quả thì học tiếng anh cho người lớn tuổi cần đảm bảo những gì?

Do nhu cầu của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh nên hiện nay không những giới trẻ tham gia học mà ngay cả những người lớn tuổi cũng theo học các lớp tiếng anh. Tuy nhiên do đặc điểm về tuổi tác và nhiều mối bận tâm như con cái, gia đình, công việc…nên để đảm bảo cho việc dạy và học hiệu quả thì có những điểm đáng lưu ý như sau:

Thứ nhất do vấn đề tuổi tác nên sự tiếp thu của đối tượng này chậm so với giới trẻ nên người dạy cần phải nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm và đưa ra nhiều ví dụ minh họa cụ thể và rõ ràng.

Thứ hai người dạy nên đưa ra nhiều tình huống cụ thể, thiết thực gắn với cuộc sống đời thường. Vì người lớn tuổi là những người có kinh nghiệm sống, va chạm nhiều vấn đề trong cuộc sống nên các tình huống đời thường sẽ kích thích, gợi sự chú ý của họ.

Thứ ba do tâm lý nên người lớn tuổi ngại phát biểu trước đám đông, nhất là trong lớp học có sự đan xen giữa các tuổi tác. Do vậy để đảm bảo cho việc dạy học tiếng anh cho người lớn tuổi đạt hiệu quả thì người dạy cần phải có những biện pháp khuyến khích, động viên để tạo ra không khí sôi động, kích thích sự đóng góp ý kiến của các học viên bằng cách tổ chức các hoạt động, các trò chơi, làm việc theo nhóm để tăng sự gắn bó, đoàn kết giữa các học viên. Do đó sẽ xóa bỏ rào cản tâm lý cho những người lớn tuổi.

Thứ tư những người lớn tuổi họ là những người có nhiều mối bận tâm, lo nghĩ như gia đình, con cái, công việc nên đôi khi họ không có nhiều thời gian cho việc học. Vì vậy quá trình họ trên lớp là quá trình đòi hỏi sự tận tâm, tận tụy của người dạy để đảm bảo cho người học tiếp thu được cách tốt nhất.

Tuy nhiên để đảm bảo cho quá trình dạy và học hiệu quả thì cần có sự nỗ lực và cố gắng từ hai phía: người dạy và người học. Trên thực tế người lớn tuổi xác định mục đích học rõ ràng nên họ có ý thức và trách nhiệm trong việc học tập. Mặt khác họ cũng là người có kinh nghiệm và sự va chạm với cuộc sống nên trong quá trình học họ rất nghiêm túc và chăm chỉ. Đây cũng là một ưu thế của người lớn tuổi.

Để đảm bảo việc học tiếng anh cho người lớn tuổi đạt hiệu quả cần có sự tương tác, hỗ trợ giữa người dạy và người học. Đồng thời người học phải lựa chọn cho bản thân những phương pháp học hiệu quả và phù hợp.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *